E-learning  pro žáky


1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

Pro žáky byly zpřístupněny on-line programy Didakta. Žáci je znají a pracují s nimi ve škole. Přístup.
Časopis Naše příroda
Projekt Objevitelské (ne)soboty

Pokud žáci nemají možnost si pracovní listy vytisknout, mohou si je opsat, popřípadě úkoly rovnou vypracovat na papír.

Pořad UčíTelka vyučování pro žáky 1. stupně ZŠ na programu ČT 2 od 9:00 hodin.
Program Odpoledka
– pásmo dokumentů z fyziky, přírodopisu, historie a zeměpisu pro starší školáky na programu ČT 2 od 12:00 hodin.

«Aktuálně