Aktuálně

Jídelní lístek školní jídelny

Kalendář školních akcí


Školní rok 2021/2022


Aktualizace 25. 9. 2021
 • Veletrh vzdělávání Škola Děčín 2021 (pdf)
 • Soutěž pro žáky 9. třídy (pdf)

Aktualizace 29. 8. 2021

Aktualizace 25. 8. 2021
 • Pomůcky a sešity pro 4. třídu (pdf)
 • Pomůcky a sešity pro 9. třídu (pdf)

Aktualizace 24. 8. 2021
 • Provozní řád školy (pdf)
 • Pomůcky a sešity pro 6. třídu (pdf)

Aktualizace 23. 8. 2021
 • Pravidla provozu základní školy od 1. září 2021 (pdf)

 • Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol.


Školní rok 2020/2021


Aktualizace 23. 7. 2021

Aktualizace 30. 6. 2021
 • Učitelé a zaměstnanci školy přejí žákům hezké prázdniny!
 • Pomůcky a sešity na školní rok 2021/2022
  • 1. třída (pdf)
  • 2. třída (pdf)
  • 5. třída (pdf)
  • 7. třída (pdf)
  • 8. třída (pdf)

Aktualizace 8. 6. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021 (pdf)
  • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku).
  • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Aktualizace 1. 6. 2021
 • Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude v pátek 4. 6. omezený provoz školy. Vyučování končí po 4. hodině, tedy v 11:30 hodin.
 • Ve čtvrtek 17. 6. se koná fotografování tříd a jednotlivců. Fotografie třídy 40,- Kč (vybírají třídní učitelé), fotografie jednotlivce 20,- Kč (žáci platí přímo fotografovi).

Aktualizace 25. 5. 2021
 • Seznam věcí a pomůcek pro prvňáčky pro rok 2021/2022 (pdf)

Aktualizace 18. 5. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021 (pdf)
  • Končí rotační výuka a žáci se vracejí k původnímu rozvrhu.
  • Testování probíhá v celé škole 1x týdně, použití testů Sejoy.
  • Stále platí nařízená hygienická opatření.

Aktualizace 12. 5. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021 (pdf)
  • Od 17. května končí rotační vzdělávání na 1. stupni, vyučovat se bude podle standardního rozvrhu, frekvence testování 1x týdně.
  • Na 2. stupni pokračuje rotační výuka, frekvence testování 2x týdně.
  • Školní družina se vrací do běžného režimu.

Aktualizace 5. 5. 2021
 • Pravidla provozu základní školy od 10. května 2021 (pdf)
  • Od 10. do 14. května se prezenčně vzdělává 6. a 7. ročník (liché týdny)
  • Od 17. do 21. května se prezenčně vzdělává 8. a 9. ročník (sudé týdny)
  • Instruktážní video samotestování
  • Leták k samotestování

Aktualizace 4. 5. 2021
 • Pozvánka na webinář Odemykání dětského potenciálu (pdf)

Aktualizace 3. 5. 2021
 • Pozoruhodný úspěch našeho žáka v Olympiádě z AJ (článek)
 • Anglický klub (článek)

Aktualizace 1. 5. 2021
Z MŠ:

Aktualizace 30. 4. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 (pdf)
  • Preventivní antigenní test se ve školách nově provádí s frenkvencí jedenkrát týdně.

Aktualizace 23. 4. 2021
 • Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 (pdf)

Aktualizace 14. 4. 2021

 • V pondělí 19. dubna začíná prezenční výuka žáků na 1. stupni základní školy v týdenních rotacích celých tříd.

  • Od 19. do 23. dubna se prezenčně vzdělává 2. a 4. ročník (sudé týdny).

  • Od 26. do 30. dubna se prezenčně vzdělává 1., 3. a 5. ročník (liché týdny).


Aktualizace 11. 4. 2021

 • Mimořádné opatření KHS Ústeckého kraje (pdf)
  • KHS od 12. dubna do 18. dubna 2021 omezuje na území okresu Děčín provoz základních a mateřských škol.

Aktualizace 9. 4. 2021

 • Krajská hygienická stanice zítra dne 10. 4. 2021 na své úřední desce zveřejní nařízení, kterým se odsunuje zahájení školní docházky v okrese Děčín až do 18. 4. 2021.

Aktualizace 8. 4. 2021
 • Pravidla provozu základní školy od 12. dubna 2021 (pdf)
  • Instruktážní video samotestování
  • Leták k samotestování

Aktualizace 31. 3. 2021
 • Zápis do MŠ (pdf)
 • Informace k zápisu do MŠ (pdf)

Aktualizace 29. 3. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021 (pdf)
  • Do 11. dubna se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Aktualizace 23. 3. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. března do 28. března 2021 (pdf)
  • Do 28. března se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Aktualizace 19. 3. 2021
 • Nové informace k zápisu žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022  (pdf)
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pdf)
  • Zápisový list (pdf)
  • Informovaný souhlas (pdf)
  • Žádost o odklad školní docházky (pdf)
 • V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu prvního ročníku takto: maximální počet žáků v jedné třídě bude 30.

Aktualizace 18. 3. 2021
 • Služba vzdálené podpory pro děti, rodiče a pedagogy (pdf)

Aktualizace 12. 3. 2021
 • Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května (pdf)

Aktualizace 11. 3. 2021
 • Školní řád – aktualizace 2021 (pdf)
 • Klasifikační řád – aktualizace 2021 (pdf)

Aktualizace 27. 2. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021 (pdf)
  • Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
   • dětí v mateřské škole,
   • žáků 1. a 2. ročníku základní školy, ...

Aktualizace 19. 2. 2021
 •  Zápis do 1. ročníku ZŠ (pdf)


Aktualizace 15. 2. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února do 28. února 2021 (pdf)
  • Provoz škol v období od 15. února do 28. února 2021 probíhá i nadále ve stejném režimu jako dosud.
  • Od 1. do 7. března 2021 jsou jarní prázdniny.

Aktualizace 2. 2. 2021
 • Informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým. Video, které dětem poutavou formou představuje působnost veřejného ochránce práv, shrnuje způsoby, jak se na veřejného ochránce práv mohou děti obracet, a popisuje, jak s jejich podněty naloží.


Aktualizace 28. 1. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. února do 14. února 2021 (pdf)
  • Provoz škol v období od 1. února do 14. února 2021 probíhá i nadále ve stejném režimu jako dosud.

Aktualizace 22. 1. 2021
 • Informace k provozu školy od 25. ledna do 29. ledna 2021 (pdf)
  • Od 25. do 28. ledna probíhá prezenční výuka 1. a 2. třídy.
  • Od 25. do 28. ledna probíhá distanční vzdělávání 3. – 9. třídy.
  • V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny.
 • Dodatek č. 1 / 2021 ke školnímu řádu – docházka do školy / absence (pdf)

Aktualizace 20. 1. 2021
 • Schválený rozpočet pro rok 2021 (pdf)
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu (pdf)

Aktualizace 8. 1. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021 (pdf)
 • Od 11. do 22. ledna probíhá prezenční výuka 1. a 2. třídy
 • Od 11. do 22. ledna probíhá distanční vzdělávání 3. – 9. třídy

Aktualizace 26. 12. 2020
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (pdf)
 • V týdnu od 4. do 8. ledna probíhá prezenční výuka 1. a 2. třídy
 • V týdnu od 4. do 8. ledna probíhá distanční vzdělávání 3. – 9. třídy

Aktualizace 22. 12. 2020
 • Přání (jpg)
 • Přání (mp4)

Aktualizace 16. 12. 2020
 •  Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020 (pdf)


Aktualizace 25. 11. 2020
 •  Dodatek č. 1 / 2020 ke školnímu řádu při vzdělávání distančním způsobem (pdf)


Aktualizace 21. 11. 2020
 • Pravidla provozu základní školy a školní družiny od pondělí 30. listopadu 2020 (pdf)
 • Informace k provozu škol a školských zařízení / MŠMT ČR (pdf)

Aktualizace 12. 11. 2020
 • Informace pro rodiče k provozu školy od 18. listopadu 2020 (pdf)

Aktualizace 13. 10. 2020
 • Vláda ČR omezuje s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
 • Žáci se budou vzdělávat v distančním vzdělávání, o jeho podobě byli informováni třídními učiteli.
 • V době uzavření školy a trvání distanční výuky (mimo období školních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020) ponecháváme školní jídelnu v provozu. Výdej obědů bude v čase od 12:00  do 13:00 hodin do jídlonosičů. Obědy si dohodněte s vedoucí stravování na telefonním čísle 412 559 059. Nezapomeňte, že i v této formě stravování platí stejná pravidla pro odhlašování obědů (odhlásit den předem, v případě náhlé situace v daný den do 8:00).
 • Informace pro školy o vydání krizových opatření (pdf)

Aktualizace 11. 10. 2020
 • Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020 (pdf)

Aktualizace 9. 10. 2020

Krizová opatření vlády vzhledem ke COVID 19 a opatření ve škole

Výuka na 2. stupni

 • V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 probíhá prezenční výuka v 6. a 7. ročníku a distanční vzdělávání v 8. a 9. ročníku.
 • V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 probíhá prezenční výuka v 8. a 9. ročníku a distanční vzdělávání v 6. a 7. ročníku.

Podzimní prázdniny

 • MŠMT přidává dva dny, 26. a 27. 10. 2020. Takže doba trvání je od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Stravování žáků

 • Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, si mohou obědy ve školní jídelně vyzvedávat do jídlonosičů v době od 13:00 do 13:15 hodin.

Aktualizace 28. 9. 2020

Aktualizace 15. 9. 2020

Aktualizace 31. 8. 2020

Aktualizace 25. 8. 2020
 • Hygienická a protiepidemická pravidla pro zákonné zástupce a žáky (pdf)
 • 1. září budou vpuštěny do školy společně s 1 žákem první třídy maximálně 2 dospělé osoby

Aktualizace 24. 8. 2020
 • Roční plán školy 2020/2021 (pdf)
 • Organizační schéma školy 2020/2021 (pdf)
 • Vnitřní řád školní družiny (pdf)
 • Provozní řád školy (pdf)Školní rok 2019/2020


Aktualizace 22. 6. 2020
 • Na této stránce budou učitelé průběžně publikovat vzdělávací materiály a úkoly pro žáky.