Aktuálně

Jídelní lístek školní jídelny

Kalendář školních akcí


Školní rok 2020/2021


Aktualizace 8. 1. 2021
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021 (pdf)
 • Od 11. do 22. ledna probíhá prezenční výuka 1. a 2. třídy
 • Od 11. do 22. ledna probíhá distanční vzdělávání 3. – 9. třídy

Aktualizace 26. 12. 2020
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (pdf)
 • V týdnu od 4. do 8. ledna probíhá prezenční výuka 1. a 2. třídy
 • V týdnu od 4. do 8. ledna probíhá distanční vzdělávání 3. – 9. třídy

Aktualizace 22. 12. 2020
 • Přání (jpg)
 • Přání (mp4)

Aktualizace 16. 12. 2020
 •  Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020 (pdf)


Aktualizace 25. 11. 2020
 •  Dodatek č. 1 / 2020 ke školnímu řádu při vzdělávání distančním způsobem (pdf)


Aktualizace 21. 11. 2020
 • Pravidla provozu základní školy a školní družiny od pondělí 30. listopadu 2020 (pdf)
 • Informace k provozu škol a školských zařízení / MŠMT ČR (pdf)

Aktualizace 12. 11. 2020
 • Informace pro rodiče k provozu školy od 18. listopadu 2020 (pdf)

Aktualizace 13. 10. 2020
 • Vláda ČR omezuje s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
 • Žáci se budou vzdělávat v distančním vzdělávání, o jeho podobě byli informováni třídními učiteli.
 • V době uzavření školy a trvání distanční výuky (mimo období školních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020) ponecháváme školní jídelnu v provozu. Výdej obědů bude v čase od 12:00  do 13:00 hodin do jídlonosičů. Obědy si dohodněte s vedoucí stravování na telefonním čísle 412 559 059. Nezapomeňte, že i v této formě stravování platí stejná pravidla pro odhlašování obědů (odhlásit den předem, v případě náhlé situace v daný den do 8:00).
 • Informace pro školy o vydání krizových opatření (pdf)

Aktualizace 11. 10. 2020
 • Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020 (pdf)

Aktualizace 9. 10. 2020

Krizová opatření vlády vzhledem ke COVID 19 a opatření ve škole

Výuka na 2. stupni

 • V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 probíhá prezenční výuka v 6. a 7. ročníku a distanční vzdělávání v 8. a 9. ročníku.
 • V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 probíhá prezenční výuka v 8. a 9. ročníku a distanční vzdělávání v 6. a 7. ročníku.

Podzimní prázdniny

 • MŠMT přidává dva dny, 26. a 27. 10. 2020. Takže doba trvání je od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Stravování žáků

 • Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, si mohou obědy ve školní jídelně vyzvedávat do jídlonosičů v době od 13:00 do 13:15 hodin.

Aktualizace 28. 9. 2020

Aktualizace 15. 9. 2020

Aktualizace 31. 8. 2020

Aktualizace 25. 8. 2020
 • Hygienická a protiepidemická pravidla pro zákonné zástupce a žáky (pdf)
 • 1. září budou vpuštěny do školy společně s 1 žákem první třídy maximálně 2 dospělé osoby

Aktualizace 24. 8. 2020
 • Roční plán školy 2020/2021 (pdf)
 • Organizační schéma školy 2020/2021 (pdf)
 • Vnitřní řád školní družiny (pdf)
 • Provozní řád školy (pdf)

 • Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol.


Školní rok 2019/2020


Aktualizace 26. 6. 2020
 • Učitelé a zaměstnanci školy přejí žákům hezké prázdniny!

Aktualizace 23. 6. 2020
 • Od 1. září 2020 se zvyšují ceny obědů ve školní jídelně a mateřské škole (pdf)

Aktualizace 22. 6. 2020
 • Na této stránce budou učitelé průběžně publikovat vzdělávací materiály a úkoly pro žáky.

Aktualizace 18. 6. 2020
 • Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. 6. 2020 obvyklým způsobem. Pro vstup žáků do školy platí nutnost předložení čestného prohlášení, pokud to již neučinili, a dodržování platných hygienických nařízení. Žáci si odnesou ze školy své věci (přezůvky, tělocvičný úbor, pomůcky na VV apod.).
 • Na pondělí a úterý (29. a 30. 6. 2020) je vyhlášeno ředitelské volno.

Aktualizace 1. 6. 2020
 • Výuka pro žáky 2. stupně bude zahájena v úterý 9. 6. 2020. Bude se uskutečňovat od úterý do čtvrtka první dvě vyučovací hodiny.


Aktualizace 28. 5. 2020
 • Informace k provozu 2. stupně ZŠ (pdf)
 • Čestné prohlášení (pdf)

Aktualizace 27. 5. 2020

Občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhého stupně ZŠ

Škola nabízí konzultační hodiny pro žáky 2. stupně ZŠ (6., 7. a 8. třída) v období od 8. do 30. června 2020. Konzultace by probíhaly ve vybrané dny vždy od 8:00 do 9:30 hodin. Třídní učitelé budou telefonicky zjišťovat zájem rodičů (dětí) o tuto aktivitu a škola pak rozhodne o podobě realizace. Žáci budou muset dodržovat platná hygienická nařízení a mít s sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.


Aktualizace 7. 5. 2020

Informace
 • Informace o provozu kanceláře: V době trvání mimořádných opatření je provoz kanceláře od pondělí do čtvrtka – od 8:00 do 10:00 hodin. Žádost o ošetřovné lze vyzvednout i v mateřské škole od pondělí do středy – od 8:00 do 10:00 hodin.
 • Pravidla provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020 (pdf) 

Aktualizace 5. 5. 2020
 • Informace pro rodiče k provozu školy (pdf)
 • Čestné prohlášení (pdf)
 • Zápisový lístek k nástupu do školy (pdf)

Aktualizace 2. 5. 2020
 • Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 (pdf)

Aktualizace 29. 4. 2020
 • Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se bude řídit dle vyhlášky 211/2020 Sb. 
 • Další informace k provozu škol ministerstvo sdělí na počátku května, škola poté informace poskytne.

Aktualizace 15. 4. 2020
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání (pdf)

Aktualizace 14. 4. 2020
 • Pomůcka pro rodiče, kteří chtějí připravit své děti na 1. třídu. Příručka Chystáme se do 1. třídy.
 • Pomůcky pro žáky do 1. třídy (šk. rok 2020/2021)

Aktualizace 23. 3. 2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením se bude 29. 4. 2020 zápis ve škole organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální zápis v kanceláři vedení školy v době od 8:00 hodin do 13:00 hodin. V případě, že se nemůžete v uvedeném čase dostavit, je možné podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
 1. do datové schránky školy (zp3mivt),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
Přihláška (doc, pdf)

Aktualizace 13. 3. 2020

Informace
 • Mimořádné opatření. Od 16. 3. 2020 bude do odvolání Mateřská škola ve Verneřicích uzavřena z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19.

Aktualizace 12. 3. 2020

Informace
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (pdf)
 • Karanténa a ošetřovné (pdf)

Aktualizace 11. 3. 2020

Aktualizace 10. 3. 2020

Mimořádné opatření
 • Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření: "Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů."

Aktualizace 8. 3. 2020

Aktualizace 24. 2. 2020

Aktualizace 23. 2. 2020

Jarní prázdniny
 • Od pondělí 24. 2. do pátku 28. 2. jsou jarní prázdniny.

Aktualizace 10. 2. 2020

Informace

 • Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek se dnes, v pondělí 10. února, nekoná školní vyučování.

Aktualizace 28. 1. 2020

Pololetní prázdniny
 • Na pátek 31. 1. připadají pololetní prázdniny.

Aktualizace 26. 1. 2020

Aktualizace 6. 1. 2020
 • Schválený rozpočet pro rok 2020 (pdf)
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu (pdf)

Aktualizace 3. 1. 2020

Aktualizace 23. 12. 2019


Aktualizace 22. 12. 2019
Vánoční prázdniny
 • Prázdniny jsou od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. ledna 2020. Vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020.

Aktualizace 19. 12. 2019

Aktualizace 13. 12. 2019

Ředitelské volno
 • Na pondělí 16. prosince bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky vody.

Aktualizace 4. 12. 2019

Aktualizace 24. 11. 2019

Aktualizace 16. 11. 2019

Aktualizace 5. 11. 2019

Třídní schůzky
 • Ve středu 13. listopadu se konají od 15:00 do 16:30 hodin třídní schůzky.

Aktualizace 4. 11. 2019

Aktualizace 2. 11. 2019

Aktualizace 29. 10. 2019

Podzimní prázdniny
 • Na úterý 29. a na středu 30. 10. připadají podzimní prázdniny.

Aktualizace 13. 10. 2019

Aktualizace 11. 10. 2019
 • Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 (pdf)

Aktualizace 8. 10. 2019
 • 24. 10. se koná veletrh vzdělávání Škola Děčín 2019. Navštíví ho 8. i 9. třída. (pdf)

Aktualizace 7. 10. 2019

Aktualizace 16. 9. 2019

Aktualizace 29. 8. 2019
 • Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019.


Školní rok 2018/2019


Aktualizace 1. 7. 2019
 • Učitelé a zaměstnanci školy přejí žákům hezké prázdniny!

Aktualizace 28. 6. 2019

Aktualizace 16. 6. 2019
 • Z důvodu kalamitního stavu (prasklý vodovodní řád, vytopená budova) bude vyučování v týdnu od 17. 6. – 21. 6. 2019 končit v 11:30 hodin. V pátek 21. 6. 2019 bude rozdáním vysvědčení ukončen školní rok.

Aktualizace 3. 6. 2019

Aktualizace 26. 5. 2019

Aktualizace 19. 5. 2019

Aktualizace 18. 5. 2019

Aktualizace 11. 5. 2019

Aktualizace 6. 5. 2019

Aktualizace 23. 4. 2019

Aktualizace 21. 4. 2019

Aktualizace 17. 4. 2019

Výstava Made in Czechoslovakia
 • Pracovníci Národního technického muzea nás informovali, že ve středu 24. 4. 2019 je omezen provoz návštěvnických služeb (viz »). Exkurze se neruší, jen bude přesunuta na jiný termín, který bude brzy určen.

Aktualizace 11. 4. 2019

Aktualizace 7. 4. 2019

Aktualizace 4. 4. 2019
 • Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 (pdf)
Třídní schůzky
 • Ve středu 10. dubna se konají od 15:00 do 16:30 hodin třídní schůzky.
Velikonoční prázdniny
 • Na čtvrtek 18. dubna připadají velikonoční prázdniny.
Fotografování
 • Úterý 23. dubna. Fotografie třídy 30 Kč,- (vybírají třídní učitelé), fotografie jednotlivce 20 Kč,- za fotografii (platí se přímo fotografovi).

Aktualizace 14. 3. 2019

Aktualizace 28. 2. 2019

Zápis do 1. ročníku
 • Zápis do 1. ročníku ve Verneřicích se bude konat v budově školy na náměstí (2. poschodí) ve středu 3. dubna 2019 od 8:00 do 16:00 hodin. K zápisu se dostaví žáci narození v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pozvánka.

Aktualizace 25. 2. 2019

Aktualizace 16. 2. 2019

Aktualizace 13. 1. 2019
 • Autorské čtení a exkurze v Městské knihovně Děčín (článek)

Aktualizace 8. 1. 2019

Aktualizace 3. 1. 2019

Ředitelské volno
 • Na úterý 8. ledna bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Aktualizace 18. 12. 2018


Aktualizace 19. 11. 2018

Aktualizace 16. 11. 2018

Aktualizace 9. 11. 2018

Ředitelské volno
 • Na pátek 16. listopadu bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Aktualizace 5. 11. 2018

Aktualizace 1. 11. 2018

Aktualizace 31. 10. 2018

Třídní schůzky
 • Ve středu 14. listopadu se konají od 15:00 do 16:30 hodin třídní schůzky.

Aktualizace 30. 10. 2018

Aktualizace 25. 10. 2018

Podzimní prázdniny
 • Na pondělí 29. a na úterý 30. 10. připadají podzimní prázdniny.

Aktualizace 24. 10. 2018

Informace
 • Z důvodu kalamitní situace, kterou způsobilo počasí, a kvůli výpadku elektrické energie se dnes 24. 10. nekoná školní vyučování.

Aktualizace 23. 10. 2018

Aktualizace 20. 10. 2018

Aktualizace 15. 10. 2018
 • Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018 (pdf)

Aktualizace 7. 10. 2018
 • Školní preventivní program 2018 – 2019 (pdf)

Aktualizace 22. 9. 2018

Vzkazník „Loňští deváťáci letošním deváťákům“ (2. díl) přináší čerstvé postřehy a také zkušenosti vrstevníků s volbou střední školy a studijního oboru. Na otázky odpovídalo celkem 328 studentů prvních ročníků ze šesti středních škol z okresu Děčín.
Čtenáři v něm najdou nejen zajímavé odkazy a tipy pro přípravu na přijímací řízení, ale též autentické zážitky a první dojmy z nového školního prostředí. Nechybí ani rady, které pomohou letošním deváťákům ve výběru správné střední školy. Dozví se například to, proč si studenti vybrali zvolenou střední školu, co je ovlivnilo při rozhodování nebo jak vnímají nové spolužáky, učitele a nové prostředí. Pohledy jsou rozděleny na kapitoly „Jak to vidí holky“ a „Jak to vidí kluci".
 • Vzkazník „Loňští deváťáci letošním deváťákům“ 2. díl (pdf)
 • Vzkazník z loňského školního roku (pdf)


Aktualizace 10. 9. 2018
 • 9. ročník fotbalového turnaje Stojaka a Meniče (fotografie)
 • 9. ročník fotbalového turnaje Stojaka a Meniče (článek)

Aktualizace 3. 9. 2018
 • Nová fasáda budovy 2. stupně ZŠ (fotografie)