E-learning  pro žáky 7. třídy


ČJ
AJ
M
D
VO
F

Z
VV

Výuka pro žáky 2. stupně bude zahájena v úterý 9. 6. 2020. Bude se uskutečňovat od úterý do čtvrtka první dvě vyučovací hodiny.

Občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhého stupně ZŠ

Škola nabízí konzultační hodiny pro žáky 2. stupně ZŠ (6., 7. a 8. třída) v období od 8. do 30. června 2020. Konzultace by probíhaly ve vybrané dny vždy od 8:00 do 9:30 hodin. Třídní učitelé budou telefonicky zjišťovat zájem rodičů (dětí) o tuto aktivitu a škola pak rozhodne o podobě realizace. Žáci budou muset dodržovat platná hygienická nařízení a mít s sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.


«E-learning
«Aktuálně