E-learning  pro žáky 8. třídy


ČJ
AJ
M
D
VO
F
CH

Z
ČSP

Vyhlášení soutěže pro žáky 8. třídy. Napiš esej nebo natoč video nebo vytvoř podcast nebo udělej koláž na téma: ZAJÍMAVÉHO PROFESNÍHO PŘÍBĚHU někoho z tvého okolí či někoho známého.

Třetí online seminář Střední školu vybíráš ty“ se uskuteční 12. 6. od 17:00 do 19:00 hodin. Pozvánka. Závazně se můžete přihlásit zde.

Výuka pro žáky 2. stupně bude zahájena v úterý 9. 6. 2020. Bude se uskutečňovat od úterý do čtvrtka první dvě vyučovací hodiny.

Občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhého stupně ZŠ

Škola nabízí konzultační hodiny pro žáky 2. stupně ZŠ (6., 7. a 8. třída) v období od 8. do 30. června 2020. Konzultace by probíhaly ve vybrané dny vždy od 8:00 do 9:30 hodin. Třídní učitelé budou telefonicky zjišťovat zájem rodičů (dětí) o tuto aktivitu a škola pak rozhodne o podobě realizace. Žáci budou muset dodržovat platná hygienická nařízení a mít s sebou Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.


V květnu jste se měli zúčastnit besedy na téma volba povolání v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce Děčín. Kariérové poradkyně z IPS na vás nezapomněly, posílají vám dopis a e-book Rok před přijímačkama.
Současně je pro vás připraven online seminář Střední školu vybíráš ty. Pozvánka. Kapacita je omezená. Závazně se můžete přihlásit zde.

Nezvěstní (aktualizace)

«E-learning
«Aktuálně