E-learning  pro žáky 4. třídy


>>> AJ

15. 6. 2020

Dobré ráno,
dnes budeme opakovat z Pravopisných pětiminutovek a v Pravopisu podstatných jmen hrou. 
Nebudu již tento týden posílat další úkoly. Ve škole budeme opakovat v MA i ČJ. Klasifikaci uzavírám ve středu, do té doby mohou opozdilci ještě odevzdat práci. Ve čtvrtek je již pozdě, neodevzdané práce a nesplněné úkoly hodnotím nedostatečnou.
Žáci a rodiče, kteří přistoupili k domácí výuce zodpovědně, mají můj obdiv a velkou pochvalu. Vážím si velice všech, co tak pilně pracovali. Děkuji.
Kdo má možnost, přijďte si do školy pro ohodnocené práce a osobní věci.
Sledujte stále stránky školy, bude-li něco nového či důležitého, tak to zde uveřejním.
Jiřina Trpková

12. 6. 2020

Dobré ráno, posílám dnešní domácí práci (ČJ, MA). Připomínám, že dnešní den je poslední pro odevzdání herbářů a pracovních sešitů z VL a PŘ.
Klasifikační porada se blíží, bude již 18. 6. 2020, takže času je málo, proto prosím o dodržování termínů.
V příštím týdnu odevzdáte všichni učebnice ČJ, MA, Čítanku, Vlastivědu a Přírodovědu. Žáci, kteří mají vypůjčenou knihu ze školní knihovny, ji také vrátí do školy.
Učebnice prosím vrátit nepoškozené, vygumované a slepené. Děkuji. 
Vydržte v pilné práci. Prázdniny se blíží, pak si všichni odpočineme. Jiřina Trpklová

10. 6. 2020

Dobré ráno, 
posílám domácí práci na středu a čtvrtek. Jde zejména o procvičování.
Tak ať se daří. Jiřina Trpková
  • ČJ – středa 10. 6.
  • LV – čtvrtek 11. 6.
  • MA – čtvrtek 11. 6.

8. 6. 2020

Dobré ráno,
dnes budeme procvičovat úlohy z matematiky, které byly v testech. V Čj se podíváme na určování pádů. Při kontrole vašich portfolii jsem zjistila, že v tomto učivu často chybujete.
Krátce shrnu domácí práce žáků. Je mnoho pilných a pracovitých žáků v naší třídě. Ti mohou počítat s pěkným vysvědčením a rovněž pochvalou za domácí školu. Jsou ale i méně pilní a ti musí počítat s odpovídajícím hodnocením jejich práce. 
Velice děkuji rodičům za výbornou spolupráci a pomoc při domácí výuce. Vážím si toho.
Tento týden prosím o odevzdání PS z Př a Vl + herbářů.
Mějte se pěkně a vydržte až do prázdnin. Jiřina Trpková
Posílám dnes i učivo na zítra Čj a Ma.

5. 6. 2020

Dobrý den.
Dnes budete vy doma i my ve škole pracovat s literárním textem. Přeji všem pěkný víkend. Příští týden všichni odevzdají herbáře a PS z VL a PŘ.
Jiřina Trpková

4. 6. 2020

Dobré ráno, dnes se zaměříme na procvičování základní skladební dvojice. Posílám proto cvičení z gramatiky.
Ve škole si ještě připomeneme matematické pyramidy, tak si to doma také procvičte. 
Jiřina Trpková

3. 6. 2020

Dobrý den, dnes si ve škole napíšeme testy z aritmetiky i geometrie. Test najdeš ve svém PS na straně 33 a 34. I ty to doma udělej a požádej rodiče, aby ti test obodovali. Budeme si nahlas číst z Malého prince.
Odevzdáváme portfolia.  
Jiřina Trpková

2. 6. 2020

Dobrý den,
i dnes se zaměříme na procvičení základních skladebních dvojic (podmětu a přísudku). Jiné úkoly neposílám. Chtěla bych, abyste měli dost času na PS z VL a PŘ  a také na dokončení herbářů.
Mějte se pěkně a buďte pilní. Jiřina Trpková

1. 6. 2020

Dobré ráno oslavenci!
Dnes je Mezinárodní den dětí! Přeji všem moc pěkný a zábavný den. Jen je škoda, že si to neužijeme společně.
Páteční práce byly poslední, které budou součástí vašeho portfolia. Ostatní již nebudeme zakládat. Soustředíme se zejména na opakování a procvičování učiva v ČJ a MA. Připravte si PS z VL a PŘ a také herbáře. Příští týden prosím o jejich odevzdání. Všem dám zpětně písemnou odpověď, jak jsem hodnotila všechny vaše práce ze všech předmětů. Posílám aktualizované portfolio.
Dnes budeme pracovat pouze v ČJ procvičíme si základní skladební dvojice.
Pěkný den. Jiřina Trpková

29. 5. 2020

Dobrý den, dnes se v MA podíváme na rozvinutý zápis čísel a zopakujeme si násobilku. V ČJ to dnes bude nová látka. Budeme pracovat s novými pojmy podmět a přísudek. Žádný strach, příští týden toto učivo ještě společně  procvičíme.
Žákům na domácí výuce připomínám, že mají příští týden odevzdat své portfolio prací. V pondělí a úterý pracuji ve škole. Takže je možné přinést své práce do školy a odevzdat mi je. A to před vyučováními, nebo až po vyučování. Ve škole budu vždy od sedmi do půl jedné. Můžete rovněž práce v deskách vhodit do školní schránky, nebo se domluvit předem na jiném dni a způsobu odevzdání.
Děkuji. Jiřina Trpková

28. 5. 2020

Dobré ráno,
dnes si ještě procvičíme práci s podstatnými jmény určíte osobu, číslo, čas a vzor. Rovněž si zopakujete práci se slovesy osoba, číslo, čas (ČJ). V literatuře se budeme věnovat práci s textem, zejména porozumění jeho obsahu.
Geometrie je pro nás novým učivem proto prosím rodiče, aby trošku pomohli. Děkuji.
Pracujte pilně a mějte se moc dobře. Jiřina Trpková


27. 5. 2020

Dobrý den.
Zjistila jsem, že někteří žáci nemají v portfoliu spoustu práce. Dávám tedy všem možnost k dopracování a zadávám dnes jen MA. Jde o upevnění a procvičení učiva, práci opět založte do portfolií.
Přikládám zaktualizovaný obsah portfolia, abyste si mohli vše zkontrolovat.
Věnujte se práci v Pravopisných pětiminutovkách a v Pravopisu podstatných jmen hrou. Mělo by být do konce týdne dopracováno v PP do strany 51, vím, že někteří nezvládají udělat všechna cvičení, ale je potřeba procvičit na každé stránce alespoň něco. Rovněž cvičte v Pravopisu podstatných jmen ke straně 27.
V prvním týdnu června prosím o odevzdání portfolií žáky, kteří pokračují v učení na dálku. Děkuji.
Pěkný den. Jiřina Trpková

26. 5. 2020

Milí žáci, dnes si společně procvičíme učivo o podstatných jménech a učivo z VL. Ve škole pracujeme na stejné práci, není se třeba tedy obávat, že někomu něco uteče. Procvičujeme v Pravopisných pětiminutovkách i v Pravopisu podstatných jmen hrou až do konce tohoto týdne.
Zítra ráno podám další informace. Mějte se pěkně. Jiřina Trpková

25. 5. 2020

Dobré ráno, dnes budeme my ve škole i vy doma procvičovat matematiku a pracovat s literárním textem. Ve škole budeme procvičovat gramatiku v Pravopisných pětiminutovkách a v Pravopisu podstatných jmen hrou. Do konce týdne bychom měli mít procvičeno vše o vzorech podstatných jmen. Věnujte se těmto cvičením i doma. V Pravopisných pětiminutovkách jsou i cvičení, kde se probírají vzory předseda a soudce, ty vynecháme. Toto učivo budete mít v pátém ročníku (str. 28).
Buďte pilní. Moc všechny zdravím. Jiřina Trpková

MATEMATICKÁ HRA.
Milí čtvrťáci,
ti z vás, kteří jste se zapojili do hry, nebo byste se ještě chtěli zapojit, máte možnost do úterý do večera poslat úlohy. Večer hru uzavíráme. Také mi pošlete nejpozději do úterý do večera tajenku. Já vám napíšu, zda je to dobře.
Š. Hrachovcová

22. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 14. úkol. 15. úkol.

21. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 13. úkol.

20. 5. 2020

Dobrý den,
dnes se budeme zabývat ve VL časem, jak ho lidé vnímají, jak a proč čas měří. Další práce bude v . Přečtete si v učebnici o společenství pole a při procházce si zajistíte další úlovek do herbáře.
Od pondělí někteří z vás přijdou do školy a někteří budete stále doma pracovat dle e-learningu na stránkách školy. Práce pro obě skupiny žáků bude stejná, ale budu ji připravovat na každý den. Takže se doma musíte na stránky školy koukat častěji, nejlépe každé ráno a dopoledne se věnovat školní práci.
Společně to vše jistě zvládneme. Těším se!  Jiřina Trpková

MATEMATICKÁ HRA. 12. úkol.

19. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 10. úkol. 11. úkol.

18. 5. 2020

Dobré ráno,
dnes budeme pracovat více v ČJ. Posílám vám práci z literatury i gramatiky. V matematice si připomeneme, jak se měří čas a převody jednotek času. Napíši pro vás i pro rodiče krátkou informaci o dalším průběhu výuky. Posílám také aktualizované portfolio, můžete si zkontrolovat, zda vám v něm nic nechybí.

Děti, které půjdou 25. 5. do školy, si přinesou: 
  • PS z Ma
  • Pravopis podstatných jmen hrou
  • Pravopisné pětiminutovky
  • učebnici ČJ, Čítanku
  • PS i učebnici na VL i Př
  • žákovskou knížku, psací potřeby
V pondělí odevzdají třídní učitelce své portfolio (všechny domácí práce).
Objednané šíty  pro děti jsou ve škole, cena štítu je 100,- Kč (již si lze ve škole štít vyzvednout).

Dětí, které pokračují v domácí výuce, budou nadále pracovat dle pokynů v e-learningu školy.

Portfolia odevzdají do školy první týden v červnu (datum bude ještě upřesněn). Své portfolio bude možné odevzdat elektronicky či vhozením desek do schránky školy. Po domluvě také přímo třídní učitelce osobně mimo dobu výuky.
A nezapomeňte prosím, že pracujeme na herbáři, ten rovněž bude v průběhu června odevzdán do školy.

Mějte se moc pěkně a užívejte si pěkného počasí. Jiřina Trpková

16. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 9. úkol.

14. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 8. úkol.

13. 5. 2020

Dobré ráno,
dnes se společně podíváme na VL a ČJ. Posílám jednoduchou práci, nic těžkého, jen je potřeba trochu píle a studijního úsilí. Mějte se moc pěkně a všichni pozdravujte rodiče. S dalšími úkoly se ozvu v pondělí 18. května. 
Nezapomeňte, že soutěžíme v matematice. Úlohy, které pro nás připravuje paní učitelka Hrachovcová, jsou zábavné. Tak se přidejte!

MATEMATICKÁ HRA. 7. úkol.


12. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 6. úkol.

11. 5. 2020

Dobré ráno žáci!
Doufám, že se všichni máte dobře. Dnes budeme pracovat v ČJ, kde si procvičíte podstatná jména rodu mužského dle vzoru pán, a v MA. Tady se podíváte na obvody čtyřúhelníků.
Připomínám, že vše ukládáme do portfolií a pracujeme na herbáři. 
Každé pondělí a středu jsem ve škole od 8 do 10 hodin, takže v této době lze učivo prokonzultovat či si přijít do školy pro další potřeby a pomůcky. Vždy po domluvě předem. Děkuji. Mějte se pěkně. Jiřina Trpková

MATEMATICKÁ HRA. 5. úkol.

8. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 4. úkol.

7. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 3. úkol.

6. 5. 2020

MATEMATICKÁ HRA. 2. úkol.

5. 5. 2020

POZOR, VYHLAŠUJEME MATEMATICKOU HRU. Informace. 1. úkol.

4. 5. 2020

Milí čtvrťáci, všechny zdravím. Doufám, že se máte dobře. Tento týden budeme mít domácí vyučování zkráceno, protože v pátek je sváteční den. Posílám procvičování z ČJ a novou látku z . Buďte hodně pilní. Další práci budu posílat opět až v pondělí 11. května. Doporučuji, aby všichni pracovali v PS z MA. Mějte se moc pěkně a pozdravujte rodiče. Jiřina Trpková

27. 4. 2020

Dobré ráno milí žáci.
Dnes budeme opakovat slovní druhy a pracovat ve VL. Tento týden je speciální, ve čtvrtek upálíme čarodějnici a v pátek je svátek. Necháme si trochu volna na odpočinek a zábavu, proto se s dalšími úkoly ozvu až v pondělí 4. května.
Mějte se pěkně a pozdravujte rodiče. Jiřina Trpková


22. 4. 2020

Dobré ráno!
Milí žáci, dnes posílám VL Jsme obyvatelé obce a ČJ práci s básní. Ta básnička je překrásná. I vám se bude jistě líbit. Tak mnoho úspěchů a píle při práci! Další práce bude v pondělí 27. dubna.
Opět připomínám, že si všechny práce ukládáme do portfolia žáka. To bude součástí školního hodnocení.
Posílám pozdrav rodičům a děkuji za pomoc při domácí škole. Procházela jsem si videa na www.ctedu.cz, jistě mohou být dobrým pomocníkem při domácím vzdělávání.
Přeji pěkný den. Jiřina Trpková

20. 4. 2020

Milí žáci, 
moc všechny zdravím. Než se pustíme do práce, tak vám připomenu, co vše by již mělo obsahovat vaše portfolio. Posílám proto soubor s obsahem portfolia. Rovněž posílám foto motýlů s popisem, abyste si mohli udělat kontrolu správnosti.
Dnes se budeme věnovat geometrii ose úsečky, středu úsečky a osově souměrným obrázkům. Nic obtížného, spíše zábava. Vše jsme spolu již dělali ve škole.
Novým učivem je ČJ skloňování podle vzorů píseň a kost. Tak s chutí do práce! Mějte se hezky, běhejte také venku, sportujte, volejte si s kamarády. Zdravím. Jiřina Trpková

15. 4. 2020

Mílí žáci, matematické opakování máme za sebou, tak se dnes pustíme do práce ve VL a . Obě témata jsou velmi zajímavá. Práci v PŘ se budeme věnovat průběžně až do konce školního roku. Budeme sbírat a lisovat byliny, ukládat si je do herbáře. Já už mám sedmikrásku, pampelišku a rozrazil (bouřku), na další si počkám, až pokvetou. Tak hodně zdaru při práci. Buďte pilní a zodpovědní. Další práci uložím až po víkendu.
Jiřina Trpková

14. 4. 2020

Milé děti, všechny Vás moc a moc zdravím. Je po Velikonocích a tak se opět pustíme do práce. Dnes posílám opakování z matematiky. Vypracované opakování uložte do desek k ostatní práci a pracovním listům. Doporučuji, abyste si pořídily pěkné desky a vše do nich ukládaly. Uděláte si vlastně takové žákovské portfolio. Tam bude veškerá Vaše domácí práce a příprava na školu, můžete si do portfolia zakládat i další Vaše vlastní materiály, se kterými jste pracovaly. Třeba práci, kterou jste zvládly při UčíTelce. 
Zítra se ozvu s dalšími úkoly, proto buďte pilní.
Jiřina Trpková


6. 4. 2020

Milé děti.
V neděli začal velikonoční týden (Květná neděle),  proto i práce bude velikonoční. Budete pracovat s texty, které se váží k tomuto svátku. Všem Vám i Vašim rodičům přeji pěkné Velikonoce. S dalšími povinnostmi se ozvu až po velikonočních svátcích.
Jiřina Trpková

1. 4. 2020


Dobré ráno!

Dnes je legrační den. Dejte si pozor, ať Vás někdo nenachytá aprílem.
Tak se dejme do práce, posílám VL, již jsme si o tom povídali. Nic obtížného to není, jen musíte tomu věnovat svůj čas. Další práce je z ČJ, vzor růže. Pracovní listy si uložte doma do desek, budete svou práci ve škole prezentovat. Ukážete všem, jak jste rozumní a pilní. Mějte se moc dobře. Připomínám, pozor na APRÍLA. Další učivo pošlu v pondělí.
Jiřina Trpková

30. 3. 2020

Dobrý den!
Všechny zdravím. Dnes posílám práci z geometrie a přírodopisu. Přeji hodně zdaru při plnění úkolů. Ozvu se zase ve středu, takže si práci rozvrhněte tak, aby byla do středy hotova a moc se nenakupila. Ve středu to bude čeština a vlastivěda.
Pozdravuji rovněž rodiče. Vážení rodiče, mějte s nimi při plnění úkolů hodně trpělivosti. Společně to vše jistě zvládneme.
Jiřina Trpková

25. 3. 2020


Dobrý den!
Všechny moc a moc zdravím. Dnes Vám přidám nové učivo. Není třeba se jej bát. Již umíte pracovat s podstatnými jmény rodu středního a nyní se pustíme do rodu ženského. Prozatím pouze do podstatných jmen, která se skloňují podle vzoru žena. K lepší orientaci v učivu jsem sestavila pro Vás prezentaci tohoto učiva. K pochopení látky pomůže i učebnice. Následně si koncovky podstatných jmen procvičíte v PP (fialový sešit) na str. 3536, také v Pravopisu podstatných jmen hrou na str. 12, 13, 14. 
Pracovní listy z literatury nemusíte tisknout, nemáte-li kde, můžete si je opsat na vlastní papír. Ale práci si zakládejte do desek. Až budeme opět spolu ve škole, tak se  se svou prací pochlubíte. A nezapomeňte, že v 9:50 Vás UčíTelka.
Mějte se pěkně. Zdravím všechna rodiče.
Jiřina Trpková

23. 3. 2020

Milí žáci!
Doufám, že jste již zvládli učivo z ČJ o skloňování podstatných jmen rodu středního. Nyní Vám posílám něco z literatury (tři pracovní listy). Po přečtení doporučených textů si jistě budete vědět rady s vypracováním pracovních listů.
Přeji Všem hodně zdaru při práci. Stýská se mi.
Jiřina Trpková

20. 3. 2020

Mílí žáci.
Již více než celý týden se vzděláváte sami doma. Rodiče Vám jistě pomáhají se zvládnutím učiva. Kdyby měl někdo se zvládáním zadané práce potíže a nepřekonal je ani ve spolupráci s rodiči, může mi napsat na pracovní mail. Pomoci můžu pouze písemnou radou přes mail (trpkova@zsvernerice.cz). Budu ráda, když se alespoň někteří ozvete a povíte mi, jak se máte, zda té práce není mnoho. V pondělí pošlu učivo z literatury, bude to doporučená četba v Čítance pro 4. tř. a pracovní listy k ověření porozumění a práce s literárním textem.

Přeji všem pěkný víkend. Na shledanou.
Jiřina Trpková


18. 3. 2020

Dobrý den.
Vážení rodiče a milí žáci!

Dnes nebudu zadávat další úkoly, máte jich již dosti. Jen bych chtěla všechny touto formou pozdravit a dát Vám nějaká další doporučení pro zpestření domácí výuky. I já každé dopoledne sleduji program ČT2 Učí Telka a považuji ho za velmi zdařilý a kreativní. Doporučuji dětem, aby sledovaly nejen svůj ročník od 9.50, ale i výuku třetí a páté třídy. S třeťáky si budete opakovat a s páťáky se dozvíte něco nového. Také sleduji Kája a Mat+Ema+Tika. Rovněž mohu doporučit, dnes to bylo fajn. Vzpomeňte si také na program Matmat a Matematika hrou, ty jsme spolu užívali ve škole, dobře si tam procvičíte násobilku a dělení i další.
Paní učitelka z první třídy (E-learning 1. tř.) nabízí k využití aplikaci Včelka. V E-learningu první třídy je podrobný návod, jak se zaregistrovat.

Přeji Všem pevné zdraví a hodně trpělivosti s domácí výukou.
:-)
Jiřina Trpková

16. 3. 2020

Doporučení pro domácí výuku

Vážení rodiče, milí žáci!

Vzhledem k tomu, že se výuka ve škole změnila na výuku domácí, posílám Vám několik doporučení pro práci doma. Doporučuji všem žákům, aby se domácí výuce věnovali průběžně každé dopoledne a učivo si s pomocí rodičů rozplánovali asi na dva týdny.

Český jazyk

Pravopisné pětiminutovky: Procvičujte si stránky s koncovkami podstatných jmen rodu středního, od str. 32 do str. 34.
Pravopis podstatných jmen hrou: Již jsem uložila práci do str. 11.
Toto učivo lze procvičit na cvičeních v učebnici od str. 66 do str. 78.

Matematika

Zadala jsem práci do str. 14, lze pokračovat na dalších stranách:17, 18, 19, 20. Jde o učivo již vysvětlené, takže pouze procvičujete. Doporučuji si vyzkoušet i učivo z testu. Test 3/A, 3/G.

Vlastivěda

Přečtěte si učivo na str. 4041 Moji nejbližší aneb z rodinného alba, doplňte si odpovídající stránky v PS.
Rodinné dny všední a sváteční a odpovídající stránky v PS.

Přírodověda

PS Jaro v přírodě, učebnice od str. 73.


Doporučuji využít vzdělávacích pořadů ČT, Učí Telka.
Věřím, že vše s pomocí rodičů dobře zvládnete. Zdravím Vás všechny i Vaše rodiče.

Jiřina Trpková


«E-learning
«Aktuálně