Dokumenty

Žádosti ke stažení Školní preventivní program (pdf)
Dodatek č. 1 / 2020 ke školnímu řádu (pdf) Školní řád ZŠ (pdf)
Dodatek č. 1 / 2022 ke školnímu řádu (pdf)
Školní vzdělávací program školní družiny (pdf)
Dodatek k ŠVP (pdf) Školní vzdělávací program ZŠ
Klasifikační řád (pdf) Školní vzdělávací program ZŠ (pdf)
Koncepce rozvoje školy 2022 - 2027 (pdf) Vnitřní řád školní družiny (pdf)
Organizační řád školy Výroční zpráva školy (2021/2022)  (pdf)
Organizační schéma školy 2022/2023  (pdf) Výskyt vší ve škole (pdf)
Provozní řád školy 2022/2023 (pdf)
Režim školní družiny (pdf)

Roční plán školy 2022/2023 (pdf) Dokumenty k GDPR
Schválený rozpočet pro rok 2021 (pdf) Prohlášení o zpracování osobních údajů (pdf)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu (pdf) Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf)
-----
-----
Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (doc; pdf) – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до початкової школи (doc; pdf) – Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání