Dokumenty

Žádosti ke stažení Školní preventivní program (pdf)
Dodatek č. 1 / 2020 ke školnímu řádu (pdf) Školní řád ZŠ (pdf)
Dodatek č. 1 / 2022 ke školnímu řádu (pdf)
Školní vzdělávací program ZŠ
Dodatek k ŠVP (pdf) Školní vzdělávací program ZŠ (pdf)
Klasifikační řád (pdf) Vnitřní řád školní družiny (pdf)
Koncepce rozvoje školy 2022 - 2027 (pdf) Výroční zpráva školy (2021/2022)  (pdf)
Organizační řád školy Výskyt vší ve škole (pdf)
Organizační schéma školy 2022/2023  (pdf)
Provozní řád školy 2022/2023 (pdf)
Roční plán školy 2022/2023 (pdf) Dokumenty k GDPR
Schválený rozpočet pro rok 2021 (pdf) Prohlášení o zpracování osobních údajů (pdf)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu (pdf) Souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf)
-----
-----
Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (doc; pdf) – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до початкової школи (doc; pdf) – Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Зарахування до 1 класу початкової школи українських дітей: 1. 6. 2022 з 8:00 до 13:00. (jpg) – Zápis do 1. třídy základní školy pro ukrajinské děti: 1. 6. 2022 od 8:00 do 13:00 hodin.