Mgr. JANA KINDLEROVÁ (ředitelka školy)

Kontakt:

Konzultace:

Vyučované předměty:

Doučování:

« Pedagogický sbor