Pedagogický sbor a další zaměstnanci

Vedení školy:


Mgr. Jana Kindlerová - ředitelka školy

Bc. Hana Lukešová - zástupkyně ředitelky

Třídní učitelé:


Mgr. Miroslava Protivová - I. třída

Jiřina Trpková - II. třída, metodička prevence sociálně patologických jevů

Ing. Jitka Zíková - III. třída, výchovná poradkyně

Mgr. Jitka Drozdová  - IV. třída

Mgr. Adéla Němečková - V. třída

Bc. Eduard Šram - VI. třída

Mgr. Jiří Benda - VII. třída, výchovný poradce

Mgr. Veronika Kurišová - VIII. třída

Štěpánka Hrachovcová - IX. třída

Netřídní učitelé:


Mgr. Dita Králová

Asistenti pedagoga:


Jan Houdek
Michaela Petlánová
Petra Petlánová
Jiří Polesný
Jana Svobodová
Veronika Zemanová

Vychovatelky školní družiny:


Hana Bošková
Veronika Zemanová

Hospodářka:


Dana Kroulíková

Školnice:


Lenka Zemanová - 1. stupeň
Jitka Rokosová - 2. stupeň

Údržbář:


Václav Kroulík