Pedagogický sbor a další zaměstnanci

Vedení školy:

Mgr. Jana Kindlerová ředitelka školy
Bc. Štěpánka Benešová zástupkyně ředitelky

Třídní učitelé:

Mgr. Jitka Drozdová – I. třída
Mgr. Miroslava Protivová  – II. třída,
Mgr. Jiřina Trpková III. třída, metodička prevence sociálně patologických jevů
Ing. Jitka Zíková – IV. třída, výchovná poradkyně
Mgr. Adéla Němečková – V. třída
Mgr. Tomáš Nový – VI. třída
Mgr. Dita Králová – VII. třída
Mgr. Jiří Benda – VIII. třída, výchovný poradce
Mgr. Veronika Kurišová – IX. třída

Netřídní učitelé:

Bc. Eduard Šram
Mgr. Markéta Macková

Asistenti pedagoga:

Bc. Petra Straková Čechová
Jan Houdek
Lenka Jägerová
Jiří Polesný
Jana Svobodová
Jindřiška Tomášková
Jana Trnková
Miroslava Vlasová
Kristýna Zatloukalová
Kateřina Zíková

Vychovatelky školní družiny:

Hana Bošková
Veronika Zemanová

Hospodářka:

Ing. Tereza Ekrtová (e-mail)

Školnice:

Lenka Zemanová – 1. stupeň
Jitka Rokosová – 2. stupeň

Údržbář:

Jiří Polesný