Pedagogický sbor a další zaměstnanci

Vedení školy:

Mgr. Jana Kindlerová ředitelka školy
Bc. Hana Lukešová  zástupkyně ředitelky

Třídní učitelé:

Mgr. Jitka Drozdová – I. třída
Mgr. Miroslava Protivová II. třída
Jiřina Trpková  – III. třída, metodička prevence sociálně patologických jevů
Ing. Jitka Zíková  – IV. třída, výchovná poradkyně
Mgr. Adéla Němečková – V. třída
Bc. Štěpánka Hrachovcová – VI. třída
Bc. Eduard Šram – VII. třída
Mgr. Jiří Benda – VIII. třída, výchovný poradce
Mgr. Veronika Kurišová – IX. třída

Netřídní učitelé:

Mgr. Dita Králová
Mgr. Markéta Macková

Asistenti pedagoga:

Jan Houdek
Olga Kavková
Michaela Petlánová
Petra Petlánová
Jiří Polesný
Jana Svobodová
Miroslava Vlasová

Vychovatelky školní družiny:

Hana Bošková
Veronika Zemanová

Hospodářka:

Tereza Ekrtová (e-mail)

Školnice:

Lenka Zemanová – 1. stupeň
Jitka Rokosová – 2. stupeň

Údržbář:

Václav Kroulík