Sázení stromů


Dne 1. 4. se 9. třída společně s 1. a 5. třídou naší základní školy účastnila celostátního projektu sázení stromů. Za účast na tomto projektu můžeme poděkovat paní učitelce Adéle Němečkové. Vyrazili jsme v 8:00 za Gottesberg na připravené místo, kde bude vysázena alej ovocných stromů (jabloně, slivoně a ořešáky). Když jsme dorazili, dostali jsme náčiní na sázení stromů a instrukce, jak bude proces probíhat. První krok byl, že se musela vykopat díra přibližně 50 cm hluboká a odstranily se z ní trsy trávy, které byly na povrchu, a kameny.  Poté se nastříhalo pletivo a zatloukly kůly, na které se stromek přivázal. Mezitím, co jsme zatloukali kůly, tak 1. třída rozdělala oheň, na kterém jsme si mohli opéct buřty. Dále se stromek musel zasadit do vykopané díry a zasypat. Pak se okolo stromku utvořil kruh z trsů trávy a stromek se oplotil. Když bylo všechno hotové, zahřáli jsme se čajem. Třídy se vrátily ve 12 hodin.

Jiří Klouček

Myslím si, že to byl dobrý den i přes nepříznivé počasí. Udělali jsme kus práce a alespoň něco málo pro naši planetu. Sázení se mi líbilo i přes to, že foukal vítr. Mám dobrý pocit, že jsme zasadili stromy, které tady budou spoustu let. Já osobně dávám projektu 100 %.

David Halčin

Sázení stromů – 2. a 8. třída (fotografie)
Sázení stromů – 3. a 7. třída (fotografie)
Sázení stromů – 4. a 6.třída (fotografie)
Sázení stromů – 1., 5. a 9. třída (fotografie)

«Zprávy a novinky
«Aktuálně