Požární ochrana a první pomoc

Dne 19. 10. 2015 se 8. a 9. třída zúčastnila exkurze ve firmě Požární služby v Ústí nad Labem.
Ve školicí učebně jsme se dozvěděli spoustu věcí o požární ochraně majetku a osob. Potom jsme se byli podívat na hydranty, které mohou být umístěny v budovách i na ulici, vyzkoušeli jsme si je, stejně tak jako práškový hasicí přístroj. Následoval přehled hasicích přístrojů a hlásičů požáru.
Dále jsme pokračovali do učebny na první pomoc. Zjistili jsme, jak se při různých poraněních či nehodách zachovat správně. Někteří z nás si vyzkoušeli resuscitaci a vytahování člověka v bezvědomí z auta.
Pak jsme se přesunuli ven před budovu a třemi druhy hasicích přístrojů jsme sami museli uhasit oheň. A nakonec jsme se dozvěděli něco o správném zajištění na střechách.
Všem se exkurze moc líbila. Bylo to velmi zajímavé. Už dnes všichni víme, že práce hasičů vyžaduje velkou zodpovědnost a odvahu.

Josef Fišer, Karolína Černá


Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně

Fotografie a krátké video na facebooku PS