Jak válčili husité

Dne 13. 5. 2016 se celá naše škola v osm hodin přesunula do tělocvičny, kde se konalo představení Jak válčili husité, které si pro nás připravila agentura Pernštejn. Program trval 1 hodinu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o době husitství a někteří z nás si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být husitou. Nechyběla ani praktická ukázka boje s dobovými zbraněmi. Představení bylo poučné a zábavné.

Anežka Kurišová

Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně