Dotkněte se inspirace - nové události v projektu

Jak už víte, naše škola se zapojila do projektu s názvem Dotkněte se inspirace, jehož hlavním cílem je vzdělávat učitele v práci s dotykovými zařízeními. Ve výběrovém řízení byly získány tablety pro každého pedagoga naší školy. Konkrétně se jedná o produkty firmy Apple - iPad Air.
Vzdělávání probíhá třemi hlavními způsoby. Pedagogové absolvovali webináře, semináře a samozřejmě s tablety pracují sami a zkouší využití různých aplikací.
Webináře jsou webové semináře, probíhají online a uživatelé mají možnost vzájemné interakce. Pro nás byly připraveny tři. První se věnoval moderním způsobům vzdělávání a zdrojům na internetu, druhý se zaměřil na cloud (využití služeb a programů, které jsou na internetu) a ve třetím jsme se dozvěděli informace z oblasti autorského práva.
Při seminářích se scházíme ve škole, kam přijíždí odborný lektor. Celkem je naplánováno pět seminářů. Na prvním z nich jsme probírali to, jak efektivněji pracovat s dosavadním ICT školním vybavením. Druhý seminář nás naučil základní ovládání tabletu a použití základních aplikací (viz fotografie). Nyní se můžeme těšit na třetí seminář, který proběhne zanedlouho a na kterém se budeme věnovat aplikacím zaměřeným na jednotlivé předměty.

Jiří Benda, koordinátor projektu


«Zprávy a novinky
«Aktuálně