Dotkněte se inspirace

V letošním školním roce se naše škola spolu s dalšími pětatřiceti školami zapojila do projektu s názvem  Dotkněte se inspirace (Výzva č. 51 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF). Hlavním příjemcem dotace je Střední škola a Mateřská škola Litoměřice.
Cílem projektu je zvýšit efektivitu využívání dosavadních ICT, ale hlavně vzdělat pedagogy v oblasti používání nových mobilních dotykových zařízení. Za tímto účelem byly vysoutěženy nové tablety, se kterými se učitelé naučí pracovat na seminářích a webinářích a budou si vyměňovat zkušenosti a nápady s pedagogy z ostatních škol. Tablety se implementují do prostředí školy a učitelé je budou využívat při svém sebevzdělávání, přípravách i při výuce. Hodiny tak budou pro žáky poutavější.
Výstupem projektu by měli být ředitelé, ICT metodici a pedagogové, kteří umí využívat moderní technologie při své práci i při vlastním vzdělávání a sdílí své zkušenosti.

Jiří Benda, koordinátor projektu«Zprávy a novinky
«Aktuálně