Zápis do 1. třídy

Dne 5. února se v budově školy prvního stupně uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. Zápis se konal od 8.00 do 16.00 hodin a celkem přišlo 25 budoucích prvňáčků doprovázených svými rodiči. Jako první k zápisu přišel Petr Zavřel z Merboltic. On a všechny ostatní děti se měly představit, poznávat barvy, nakreslit obrázek, počítat na počítadle či povídat o některé z vybraných pohádek. Za odměnu si děti mohly vybrat nějakou odměnu v podobě výrobků z papíru nebo větrníků. Třídní učitelkou budoucích prvňáčků bude paní učitelka Jindřiška Tomášková. Zápis byl velmi dobře zorganizován a dětí přišlo na dnešní dobu poměrně hodně. Zápis se opravdu povedl.

Vojtěch Zeman

Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně