Mikuláš

Dne 4. 12. se odehrál v základní škole „Mikuláš“. První vyučovací hodinu se 9. třída připravila, oblékla a případně najedla a 2. hodinu se vydala na 1. stupeň, kde je přivítala paní ředitelka, podala instrukce a předala košíky se sladkostmi a ovocem. Probíhalo to tak, že nejdříve do třídy vešla pani ředitelka a pan učitel Benda, vysvětlili dětem, co se děje, a potom do třídy vběhli čerti, přiletěli andílci a přišel Mikuláš. Děti zarecitovaly básničku, dostaly sladkosti a ovoce a čerti případně zanesli ty zlobivé se kouknout na chodbu do pekla. Po tom všem nám všem paní učitelka koupila pití, dala zbytek sladkostí a mandarinek a šli jsme zpět na 2. stupeň. (Já dostal pití taky a to mi dodalo sebedůvěru k napsání tohoto článku.)

(Jakub Fly Šebek)

Fotografie
Video
«Zprávy a novinky
«Aktuálně