Výlet 7. třídy
Ve čtvrtek 23. června se sedmá třída vypravila pěšky do přírody. Za pěkného počasí se vydala v doprovodu několika žáků z 9. třídy do Bobří soutěsky s vodopády. Po prohlídce divokého údolí došlo i na opékání buřtů.

«Fotogalerie
«Aktuálně