Návštěva v Oblastním muzeu Děčín

Žáci 6. třídy navštívili ve středu 24. 11. Oblastní muzeum Děčín. Na programu měli zhlédnutí dvou expozic: Vývoj lodní dopravy na Labi a Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana. Na druhé výstavě se žel nemohlo fotografovat.

All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus


All-focus