Lekce kickboxu

Dne 29. 9. 2021 zavítala mezi žáky 8. a 9. třídy do místní tělocvičny skupinka kickboxerů pana Sotony. Nejprve jsme se rozcvičili s paní učitelkou, následovně nám syn pana Sotony ukázal nějaké kopy a údery. Pak nám pan Sotona řekl o své dceři Alexandře, která je v tomto sportu úspěšná nejen v ČR, ale i v Evropě. Rozdělili jsme se do tří skupin. Na prvním stanovišti jsme se věnovali pohybu, na druhém úderům a zkoušce síly. Na třetím jsme si vyzkoušeli sílu kopu. Nakonec se s námi pan Sotona rozloučil. Řekl nám, že jeho kroužky kickboxu jsou určeny hlavně pro místní děti, kdy a kde cvičí a koho by tam rád uviděl.

Ondřej Popelka