Halloween Party

Dne 5. 11. 2021 pořádali žáci z 9. třídy společně s paní učitelkou Ditou Královou halloweenskou party ve školní tělocvičně na 2. stupni. Akce byla dobrovolná a byla určena dětem z 1. a 2. stupně. Všechny děti měly přijít v jakémkoliv převleku, kostýmu anebo v masce, bohužel kvůli opatření COVID-19 děti a také žáci museli mít nasazené roušky. Připravena byla diskotéka, všelijaké hry a soutěže, např. kdo má nejhezčí kostým nebo kdo umí nejlépe tančit na parketu. Po skončení diskotéky se děti přesunuly do učebny, kde pro ně byl připravený film na téma Halloween.

Mezitím, co se děti koukaly na film, žáci z 9. třídy připravovali stezku odvahy. Děti si mohly vybrat, jestli půjdou s doprovodem nebo stezku projdou samy. Po skončení akce je tradicí, že žáci z 9. třídy spí ve škole, bohužel kvůli situaci s covidem žáci nemohli spát ve škole. Domluvili se tedy s paní učitelkou, že budou spát ve verneřické tělocvičně (mimoškolní akce), aby dodrželi tradici.

Myslím si, že se akce povedla.

Barbora Zítková