Živá knihovna povolání
Dne 16.10. se uskutečnila "Živá knihovna povolání", což je novinka pro 9. ročníky základních škol. Tato akce se konala v OC Pivovar Děčín.
Firmy nám ukázovaly věci, se kterými pracují, a vysvětlovaly, k čemu slouží atd. Také jsme během akce vyplňovali soutěžní kvíz se zaměřením na představovaná povolání. Správné odpovědi jsme mohli získat u krátkých prezentací firem. Po vyplnění se kvízy odevzdaly a poté přišlo slosování, výherci mohli získat tablet či jinou elektroniku. 
Akce, která byla pořádána v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín, se celkem vydařila.
Klára Havlová