Dětský den

Dne 31. 5. se na střelnici ve Verneřicích konal dětský den. Připravovali ho žáci druhého stupně. Byly tu malé skupiny s různými atrakcemi, např. poznávání zvířat, ruské kuželky, kreslení poslepu, střílení ze vzduchové pušky, poznávání věcí poslepu, hlavolamy, přetahování lanem, stříhání bonbónů, střílení z luku, šipky, florbal, skákání v pytlích atd. Za získané žetony si mohly děti koupit sladkosti a různé jiné věci. Dětský den se vydařil a přálo nám i počasí.

Petra Ociepková