Pěší výprava na rozhlednu Strážný vrch

Výlet 7. třídy
Vycházka 6. a 9. třídy