Kam zmizel můj strýc, pane presidente?

Dne 20. 4. 2018 se jelo do Prahy na workshop do Rudolfina. Cesta byla dlouhá, ale když jsme tam dojeli, tak nás uvítali a řekli nám, abychom napsali na papír, co je to pro nás svoboda a co ne. Pak nás seznámili s Josefem Toufarem (1902-1950). Po hodinovém povídání jsem se o něm hodně dozvěděl. Byl kněz a v posledním měsíci jeho života ho StB zavřela a podrobila tvrdým výslechům a mučení kvůli tomu, že si mysleli, že on hýbal křížem v kostele (tzv. Číhošťský zázrak). Ve druhé části herci zahráli scénku z posledních dnů ve vězení. Když jsme po vystoupení vyšli z Rudolfina, řekli jsme si něco o Praze. Udělali jsme si přestávku v Paladiu a pak jsme jeli domů. Workshop se mi moc líbil.

Dominik Greguš