McDonald's Cup okrskové kolo

Markvartice, 19. 4. 2018 a postup do okresního kola.