Přírodovědná exkurze na Libverdě

Dne 25. 5. se vydaly osmá a devátá třída na exkurzi na SŠZaZe do Děčína Libverdy. Nejprve nám studenti řekli podstatné zajímavosti o včelách a pak jsme si mohli vyzkoušet jit k úlu a pozorovat včely při jejich práci. Někteří odvážlivci si z úlu vytáhli včelí plástev v rámečku obalenou pilnými včelami. Pak jsme šli mikroskopovat včely do laboratoře, poznávat jejich části a to, jak fungují. Exkurze byla velmi vydařená a zábavná.

 Kristýna Kučerová