Ekologický program

Dne 30. 1. 2017 se konala beseda na téma třídění a recyklace odpadu. Nejprve jsme zjistili, jak se nakládá s odpadem na skládkách a ve spalovnách. Viděli jsme, co dělá odpad s životním prostředím a zvířaty. Dále jsme zhlédli videa o recyklaci papíru, skla, které se dá recyklovat do nekonečna, plastů a nápojových kartonů. Vyzkoušeli jsme si roztřídit odpad na elektroodpad, biologicky rozložitelný odpad, plast, nápojové kartony, papír, sklo, zbytkový (směsný) odpad a odpad, který patří na sběrný dvůr. Nejaktivnější z nás mohli dostat cenu v podobě miniaturní ekopopelnice.

Lenka Hodačová