Výprava na kozí farmu do Merboltic - 3. a 4. třída