Výprava na kozí farmu do Merboltic - 1. a 2. třída