VV - kombinace více technik

Studené barvy: vosk, tempera, práce se šablonou, vylepování.