Pedagogický sbor a další zaměstnanci

Vedení školy:

Mgr. Jana Kindlerová ředitelka školy
Mgr. Štěpánka Benešová zástupkyně ředitelky

Třídní učitelé:

Ing. Jitka Zíková – I. třída, výchovná poradkyně
Mgr. Jitka Drozdová – II. třída
Mgr. Miroslava Protivová  – III. třída
Mgr. Jiřina Trpková IV. třída, metodička prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Adéla Němečková – V. třída
Mgr. Veronika Kurišová – VI. třída
Mgr. Tomáš Nový – VII. třída
Richard Suda – VIII. třída
Mgr. Jiří Benda – IX. třída, výchovný poradce

Netřídní učitelé:

Bc. Eduard Šram

Asistenti pedagoga:

Bc. Petra Čechová
Lenka Jägerová
Jiří Polesný
Jana Svobodová
Jindřiška Tomášková
Jana Trnková
Miroslava Vlasová
Kristýna Zatloukalová

Vychovatelky školní družiny:

Hana Bošková
Veronika Zemanová

Hospodářka:

Ing. Tereza Ekrtová (e-mail)

Školnice:

Lenka Zemanová – 1. stupeň
Jitka Rokosová – 2. stupeň

Údržbář:

Jiří Polesný