Pedagogický sbor a další zaměstnanci

Vedení školy:

Mgr. Jana Kindlerová ředitelka školy
Bc. Hana Lukešová  zástupkyně ředitelky

Třídní učitelé:

Mgr. Miroslava Protivová – I. třída
Mgr. Jiřina Trpková – II. třída, metodička prevence sociálně patologických jevů
Ing. Jitka Zíková III. třída, výchovná poradkyně
Mgr. Jitka Drozdová – IV. třída
Mgr. Adéla Němečková – V. třída
Mgr. Dita Králová  – VI. třída
Mgr. Jiří Benda – VII. třída, výchovný poradce
Mgr. Veronika Kurišová – VIII. třída
Bc. Štěpánka Hrachovcová – IX. třída

Netřídní učitelé:

Bc. Eduard Šram
Mgr. Markéta Macková

Asistenti pedagoga:

Bc. Petra Straková Čechová
Jan Houdek
Jiří Polesný
Jana Svobodová
Jindřiška Tomášková
Miroslava Vlasová
Aneta Zachovalová

Vychovatelky školní družiny:

Hana Bošková
Veronika Zemanová

Hospodářka:

Ing. Tereza Ekrtová (e-mail)

Školnice:

Lenka Zemanová – 1. stupeň
Jitka Rokosová – 2. stupeň

Údržbář:

Jiří Polesný