Stručné představení školy

Verneřice leží při Bobřím potoku, 8 kilometrů jižně od Benešova nad Ploučnicí. Existovaly pravděpodobně již počátkem 13. století, ale připomínány jsou až v roce 1384 v souvislosti s gotickým kostelem sv. Anny. Roku 1497 udělil Zikmund z Vartenberka bezvýznamné osadě městská práva. Největší rozmach obce nastal v roce 1770, kdy zde Jan Josef Leitenberger založil novou manufakturu, tkalcovnu s úpravnou a potiskováním kartounů. V devatenáctém století mělo město dokonce více obyvatel než tehdejší Děčín. V 50. letech  dvacátého století byly stejně jako mnoho městeček neprávem degradovány. Teprve v roce 2006 se staly Verneřice opět městem.
Škola s více jak stoletou historií zabezpečuje základní vzdělání pro děti nejen z Verneřic, ale i z dalších šesti spádových obcí, nacházejících se ve východní částí Českého středohoří (Merboltic, Příbrami, Rychnova, Valkeřic, Mukařova a Lovečkovic). Kapacita je 222 žáků. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Pro výuku jsou používány dvě budovy (1. - 5. ročník, 6. - 9. ročník). V budově pro 1. stupeň je od září 2002 v provozu PC učebna. V druhé budově se nachází tělocvična a odborná učebna pro výuku chemie, fyziky, hudební výchovy; tato učebna rovněž slouží ke sledování televize a videa. V prosinci 2005 byla do této učebny zakoupena interaktivní tabule, datový projektor a notebook. Pro tělesnou výchovu se využívá i sportovní hala s kapacitou sto žáků (není součástí školy).
Školní družina a jídelna mají vyhrazené prostory v budově při MŠ. Součástí naší příspěvkové organizace je i mateřská škola.
Historická fotografie budovy školy
Historická fotografie budovy 1. stupně základní školy


Brief presentation of the school

The city of Vernerice is situated by the Bobri potok (Beavers brook) south of Benesov nad Ploucnici. It is probable to have existed as early as the 13th century but it is not mentioned until 1384 in connection with a gothic church of St. Anne. In 1497 an unimportant village was granted borough privilege by Zikmund of Vartenberk. The time of the greatest development came in 1770 with Jan Josef Leitenberger founding a new manufactory and a weaving mill including cotton-print. In the 19th century its population was even larger than that of Decin. In the 50th of the 20th century the city was like many other ones unjustly degraded. As lately as 2006 Vernerice got the city status again.
With a tradition of one hundred years the school provides basic education not only for children from Vernerice but also for those from six other surrounding villages from the eastern part of the Ceske stredohori (Bohemian Middle Mountains). The capacity of the school is 222 pupils. The children are taught in accordance with the School educational programme.
Two different buildings are used for the class work (classrooms 1 – 5, 6 – 9). The PC classroom can be made use of in the first building since the September 2002. In the second building you will find the gym and speciality classroom of chemistry, physics and musical appreciation, and TV and video can be watched there as well. In December 2005 the classroom was equipped with a multimedia table, data projector and notebook. For the needs of physical training there is also a sports hall available (it is not a part of the school).
Our allowance organization moreover comprises public nursery, company canteen and kindergarten, which occupy a separate building.
Současná podoba budovy 2. stupně ZŠ
Současná podoba budovy 2. stupně základní školy

« Úvodní strana / Front page