Peníze školám

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám, viz plakát.
Projektový záměr projektu Moderní škola 2011 (pdf)