Autorské čtení Adventní pohádky a exkurze v Městské knihovně Děčín

V pondělí 17. 12. 2018 se žáci 3. a 4. ročníku naší školy zúčastnili autorského čtení Adventní pohádky pana spisovatele Rostislava Křivánka. Toto autorské čtení bylo též spojeno s exkurzí v Městské knihovně Děčín, kde čtení probíhalo v oddělení pro dětské čtenáře.

Jelikož byl projekt financován z ESF prostřednictvím OP VVV a tuto akci pořádali realizátoři projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín., č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611, Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány ve spolupráci s Městskou knihovnou Děčín, p. o, byla celá akce pro žáky zdarma.

Žáci naší školy odjeli v deset hodin dopoledne od školy autobusem našeho osvědčeného dopravce pana Jiřího Rokose. Jelikož jsme přijeli ke knihovně s dostatečným předstihem, měli jsme dostatek času prohlédnout si budovu knihovny z venku, projít se kolem informačních tabulí u informačního centra a také se dovědět nové informace. Žáci si všimli, že na budově knihovny jsou vidět ozdoby ve tvaru a s popisem hřbetu knih.

Pak jsme již postoupili k programu dle letáku. Nejprve byla na řadě prohlídka knihovny, kterou jsme začali venku na ochozu kolem budovy, kam se běžní návštěvníci nedostanou. Zde jsme měli možnost prohlédnout si okolí budovy knihovny a krásy Děčína z výšky. Potom jsme se již vrátili do tepla budovy a prošli jsme vzdělávací středisko, kde jsme viděli různé učebny a také koncertní sál. Paní, která nás po budově provázela, nás informovala, že budova je postavena ve tvaru vlny a v industriálním stylu, a upozornila nás na stropy, úmyslně odkryté vnitřní vedení ventilace, cementové stěny apod. Potom jsme se vydali do spodních částí budovy, kde jsme navštívili studovnu a dále výpůjční místnost pro dospělé, která navazuje na sklad knih, kam měli žáci také umožněn přístup. Zde si mohli prohlédnout, jak velké množství knih se v knihovně nachází a také policové zařízení, ve kterém jsou knihy uloženy. Tyto police jsou pohyblivé a žáci měli možnost si sami s policemi pohybovat, což je velmi zaujalo. Po tomto zážitku jsme se vrátili do výpůjční místnosti a zde si žáci prohlédli regály s knihami, seznámili se s členěním regálů podle žánru, abecedního řazení knih a další.

Potom již plni zážitků jsme se přesunuli do oddělení pro dětské čtenáře, kde již byl připraven na čtení Adventních pohádek jejich autor pan Rostislav Křivánek. Děti se pohodlně posadily na různé podložky, podium pro čtení knih a mohlo se začít. Pan Křivánek se dětí zeptal, odkud přijely, sám se jim svěřil, že Verneřice a okolí dobře zná a moc se mu tam líbí. Děti seznámil s postupným psaním svých Adventních pohádek. Řekl, že jich má zatím napsaných sedm. Každý rok napíše pouze jednu a tu poslední, O ptačí paní, kde dvě děti Pomněnka a Rozmarýnek zachrání své vesnice před zlobou a nenávistí, že jim dnes přečte. Pak již začalo samotné čtení. Děti velmi pozorně a bez rušení poslouchaly čtení a také velmi pěkně ztvárněné dramatické vyjádření různých situací v pohádce. Pohádka se dětem i jejich doprovodu – p. uč. Zíkové, Trpkové a paní asistentce Svobodové velmi líbila. V knihovně jsme poděkovali a nachystali se na odjezd domů.

Pak už jsme se spokojeně vrátili autobusem do Verneřic. Druhý den jsme si se žáky popovídali o zážitcích z knihovny, o přečtené pohádce a shodli jsme se na tom, že to byl velmi příjemný zážitek a krásné zpestření adventního času.

Jednalo se o velmi pěkný kulturní zážitek a věříme, že se ještě někdy do knihovny na nějakou akci vrátíme a také, že tato akce podpořila naše žáky v chuti číst další knihy a případně navštívit knihovnu například i s rodiči.

Zapsala: Jitka Zíková«Zprávy a novinky
«Aktuálně