Školní masopust

Dne 28. 2. 2017 se uskutečnil školní masopust v místní sportovní hale, připravili ho žáci z druhého stupně pro mladší žáky. Přichystáno bylo občerstvení, hra „židličkovaná“, kterou vyhrál Jan Čekal. Hudbu měl na starost Martin Kabele, Michal Kabele a Martin Baláž. Čokoládou byli odměněni žáci, kteří přinesli nejchutnější občerstvení. Poté byla soutěž o nejhezčí masky, každá třída vyslala zástupce do komise, ti spolu s učiteli vybírali nejlepší masky. Z prvního stupně získala první místo maska Mimoně (Lucka Hodačová), druhé místo Kostlivec (Matěj Beneš) a třetí místo Ženich (Tomáš Kučera). Z druhého stupně první místo obsadila maska Jeptišky (Markéta Rýdlová), druhé místo DJ Bali (Martin Baláž) a třetí místo Voják (David Pavlík). Každý výherce dostal dort.

L. Hodačová, T. Kovářová

Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně