Dotkněte se inspirace - závěr projektu

V minulém příspěvku jsem zmínil, že učitele naší školy čekají ještě tři semináře. Ty se konaly v měsících březnu, dubnu a květnu, věnovaly se aplikacím, které lze využít v jednotlivých předmětech.
Velmi zajímavá aplikace, která nás všechny zaujala, je Socrative. Jde o nástroj, který umožňuje testovat znalosti žáků. Můžeme vytvořit pěkné testy, kvízy či hlasování. Program funguje nejen na tabletech, ale i na PC. Další pozoruhodnou aplikaci je Colar Mix. Děti vybarví omalovánky a ty se v tabletu rozpohybují a nabídnou různé efekty.
Na posledním semináři každý pedagog ostatním představil jednu aplikaci, pohovořil o tom, jak funguje a jak lze využít při vyučování.
V Litoměřicích se 18. června 2015 uskutečnila závěrečná konference projektu. Účastníci si mohli vyslechnout přednášky o novinkách v oblasti ICT, slovo hlavního mentora a finanční manažerky. Patnáct nominovaných pedagogů prezentovalo svou práci.
Tento projekt byl pro nás velmi přínosný a opravdu nás inspiroval, nejen pro využití tabletu při domácí přípravě na výuku, ale také pro práci v hodinách s žáky.


Jiří Benda, koordinátor projektu


«Zprávy a novinky
«Aktuálně