Den řemesel

Ve středu 5. 11. 2014 byli žáci 8. a 9. třídy spolu s panem učitelem Jiřím Bendou a paní učitelkou Veronikou Kurišovou na Dni řemesel Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně.
V 8:45 na žáky už čekal autobus, který je přivezl až ke škole, kde se jich ujali studenti školy a provedli je dílnami. Na žáky čekalo osm stanovišť, čtyři ve školní dílně a čtyři na školním plavidle DL2 v Rozbělesích. Žáci si v dílnách mohli vyzkoušet práci se soustruhem nebo si vyrazit jakékoliv písmeno do hliníku, také si mohli zkusit vyrobit závit nebo udělat těsnění.
Poté žáci nasedli do autobusu a přemístili se na cvičné plavidlo, kde se naučili uvázat pár uzlů, nastartovat lodní motor klikou, uvazování plavidel - hod lana na pachole a také pracovali s kovem (stříhání, ohýbání). Nakonec ještě vyplnili dotazník a v 12:20 už byli zpátky ve Verneřicích.
Moc se nám návštěva líbila a někteří z nás o studiu uvažují. 

Eliška Braunová, Karolína Stanková
 
Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně