Zeměpisná soutěž

Dne 29. 5. 2014 se uskutečnila zeměpisná soutěž mezi sedmou a pátou třídou. Oba týmy se sešly druhou vyučovací hodinu v páté třídě. Soutěž měla tři kola. Určené dvojice měly v prvním kole za úkol napsat hlavní město vylosovaného evropského státu, v druhém kole stát k hlavnímu městu a třetí kolo tvořila slepá mapa s čísly. Obě první kola nepatrně vedla sedmá třída (asi o 3 body), ve třetím ale svůj náskok zase ztratila a souboj dopadl nerozhodně. Rozhodlo poslední dodatečné kolo. Bylo to napínavé, ale přeci jen vyhrála sedmá třída. Vítěz dostal dort.
Anežka Kurišová
Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně