Dětský den

Dne 2. 6. se konala školní akce "Dětský den". Pro žáky prvního stupně připravili starší žáci z druhého stupně spoustu zábavných atrakcí. Mezi ně patřily: střela na bránu fotbalovým míčem, puzzle, střela na bránu míčkem pomocí hokejky, vracení vysypaných sirek zpět do krabičky, shazování petlahví lahví pověšenou na stromě, střelba ze vzduchovky, přetahování lanem a mnoho dalších. Děti si za každé úspěšné splnění úkolu odnesly papírové peníze, za které si mohly koupit různé sladkosti nebo drobnosti.
Myslím si, že si tento den děti náramně užily.     
Tomáš Pokorný
Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně