Gotika - život rytířů za vlády Lucemburků

Již po několikáté k nám zavítala skupina Pernštejni z Pardubic. Žákům představila 14. a počátek 15. století – období posledních rytířů.
Aleš Prskavec si vyzkoušel rytířskou zbroj a ostatní se přitom dozvěděli něco o jednotlivých součástech výstroje a zbraních. Trio – Anna Stanková, Jarmila Havránková a Vojtěch Sahula - se ocitlo na kolbišti a zkusilo si vybrané turnajové dovednosti.
Hlavní protagonisté nám v několika scénkách v dobových kostýmech přiblížili setkání s Janem Lucemburským u Kresčaku, Karlem IV. krotícím zpupné panstvo a budujícím silnou říši, Václavem IV. jako slabým panovníkem a Zikmundem.
Představení se žákům líbilo a zároveň jim ukázalo historický obraz z našich dějin.
(Jiří Benda)

Fotografie
« Zprávy a novinky
« Aktuálně