Folkové písně

Dne 9. 10. 2012 do kulturního domu přijel Dan Kubica, aby nám zahrál nějaké folkové písně. Hrál na kytaru a při tom zpíval. Jako první nám představil skupinu Žalman a spol., od které hrál dvě písně 1. byla Jantarová země. Následoval Jaromír Nohavica Divoké koně a ostatní se mohli přidat, ale jak to vypadalo, tak se spíše nepřidávali. Pak nám představil Karla Kryla, kdy zpíval už společně s ostatními píseň Anděl. Poté, co dozpíval společně s námi Anděla, tak to zakončil slovy: „Potlesk pro vás“. Následovala skupina Fleret a jejich Zafůkané a my jsme doprovázeli zpěvem. Pak přišla na řadu slibovaná píseň od Žalmana a spol. s názvem Rána v trávě, my jsme doprovázeli - na 1. sloku 2x tlesknutí na 2. 2x lusknutí. Šestou písní byly Stánky od Jana Nedvěda, kdy Jakub Liščák a paní učitelka Hrachovcová zpívali a postupně se přidali i ostatní. Pak se zeptal publika, kdo chce jít zpívat na pódium a přihlásil se Jakub Liščák, který nám zazpíval Hrobaře, následoval potlesk. Jako sedmou píseň nám zazpíval písničku od skupiny Kamelot s názvem Tomáš. Poslední píseň byla od Vlasty Redla s názvem Rehradice, my jsme doprovázeli opakováním vět, které on zpíval.

(Aleš Prskavec)

Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně