Jak jsme hráli divadlo

Dne 4. 12. 2012 jsme hráli ve škole pohádku o pejskovi a kočičce, jak si dělali k svátku dort.
Na tuto pohádku jsme se připravovali 1 měsíc. V pohádce účinkovalo 9 herců. V pohádce se objevilo mnoho známých písniček, které si zazpívali i ostatní žáci. A když pohádka skončila, tak žáci hádali, co pejsek a kočička do dortu dávali.
Protože se žákům ještě nechtělo vrátit se do svých tříd, paní ředitelka, Jana Kindlerová, vybrala nejhodnějšího žáka nebo žákyni, aby řekl/a, jakou písničku si chtějí zazpívat. Nejhodnější žák byl/a – Ondřej Stýblo, Ondřej Zeman a Štěpána Mourková. Děti vybraly tyto písničky - Citronky, Okoř a Když mě brali za vojáka.
Poslední písničku skoro nikdo neznal, tak jsme si ji poslechli od žáků 5. třídy. Na klavír nás doprovázela paní učitelka Adéla Němečková.
Dětem se to líbilo a hodně tleskaly. Dostali jsme také pochvalu. Protože se představení povedlo, rozhodli jsme se ho zahrát o den později v mateřské škole. I tam mělo úspěch.                                                                                                                                                                                                                

 (Tereza Kovářová, žákyně 5. třídy)
 
Fotografie
«Zprávy a novinky
«Aktuálně