Divadelní učebnice

Dne 12. 11. 2010 se uskutečnilo v kulturním domě divadelní vystoupení. Přišli jsme do kulturního domu, kultivovaně jsme se usadili, ztichli a vystoupení začalo. Na pódium vstoupili dva pánové, kteří se představili jako členové divadla v Hradci Králové. Po tomto uvítání prohodili několik zásadních vět o Jiřím Voskovci a Janu Werichovi, jakožto o velmi známých divadelních postavách. Dále jsme si poslechli píseň David a Goliáš. Uvedli také velmi známou českou osobnost, a to Karla Čapka. Následovala divadelní ukázka z knihy již zmíněného K. Čapka - Válka s mloky. Pánové dále s nadšením a cílenou zábavou pokračovali ve svém vystoupení zmínkou o pražském divadle Semafor, chvíli o tomto divadle hovořili. Pak pán nesoucí kytaru zahrál a zazpíval Kamile Votýpkové píseň od Waldemara Matušky - Tereza. Dále přišla ukázka z tvorby divadla Semafor, kde vystoupili Jiří Suchý a uklízečka Vágnerová. Padla také zmínka o brněnském divadle Husa na provázku. Balada pro banditu byla další divadelní ukázka a nyní si pánové dovolili vytáhnout Kamilu Votýpkovou na pódium, aby se sama účastnila. Další téma byl Jára Cimrman - smyšlená postava Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. K tomuto byla také předvedena divadelní ukázka nesoucí název Vyšetřování ztráty knihy, kde jsme měli možnost se všichni zapojit do vyšetřování, avšak tak, že jsme nesměli odpovídat na žádné otázky. Tím divadelní vystoupení skončilo. Dá se říct, že ke každému zmíněnému divadlu či osobě jsme měli možnost zhlédnout a poslechnout si ukázku. Bylo to poučné, ale zároveň zábavné vystoupení.
(Text: Iva Tlapáková, obrázek: Michaela Petlánová)
Fotografie
« Zprávy a novinky