Policejní přednáška

Dne 19. října se ve 2. třídě uskutečnila přednáška na téma „Co dělat, když se děti potkají s cizí osobou?“ Přednášky se zúčastnili žáci 1. - 3. třídy. Přijel policista z Děčína Jaroslav Rychnovský.  Na úvod vysvětlil, co je to prevence kriminality - předcházení zločinnosti.  Zmínil se i o pohřešované Aničce Janatkové (9). S žákem Honzou předvedl, jak nemá vypadat setkání s cizí osobou, a na to vysvětlil, jak by mělo setkání vypadat. Poté bylo vyprávění o drogách a otázka jaké jsou drogy? Odpovědi zkušených dětí zněly: marihuana, alkohol, cigarety, prášky atd. Následovalo vysvětlení, kdo je to opilec a jak se chová - neovládá se, křičí, chová se agresivně atd. Rada: Vyhýbat se opilým lidem! Pan Rychnovský zapůjčil dětem i pouta na prohlédnutí a ukázal jim policejní průkaz. Říkal, že nesmí otvírat dveře, když jsou samy doma, nejlepší je, když se podívají oknem,  kdo to je, a v případě, že tam bude cizí osoba, tak neotvírat! Pak přišla otázka „Co dělat, když se cizí osoba dostane do bytu?“ Děti měly různé nápady, avšak policista jim vysvětlil, jak by se měly zachovat - schovat se, křičet, utéct oknem (pokud je byt v přízemí) nebo pokud mají doma telefon, tak zavolat na policii (158) nebo na linku 112. Linka 112 funguje tímto způsobem. V místnosti sedí 3 lidi (hasič, policista a lékař). Když někdo zavolá, slyší to všichni tři a pak se podle hovoru zařídí, kdo pošle kolik lidí na místo, kde se něco stalo. Na konci přednášky byla možnost na případné dotazy.
(Jana Horáková)

Další přednáška, která se téhož dne uskutečnila pro 4. - 6. třídu, byla na téma „Pouliční násilí a kriminalita“. Nejprve děti viděly ukázku toho, jak by to nemělo či nemělo vypadat, když se chce s vámi bavit cizí člověk. Dál pan Rychnovský vysvětlil, jaký je rozdíl mezi krádeží a loupeži. Potom se zmínil o podvodnících např. falešný pojišťovatel. Řekl, že když jsme doma sami, tak bychom neměli otvírat cizím lidem dveře, protože by za dveřmi mohl být zloděj. Pak se policista ptal, co by v takových chvílích děti dělaly. A aktivní žáci odpovídali: schovat se, začít křičet. Pan Rychnovský řekl, že schovat se by bylo nejlepší, protože svůj dům známe líp než zloděj. Ale kdyby se náhodou do domu dostal, tak máme okamžitě volat linku 112. Na konci toho všeho dál pan Rychnovský prostor na dotazy žáků.
(Ondřej Pulko)

« Zprávy a novinky