Voda (projektový den)

Dne 15. 12. se uskutečnil projektový den H2O. V každé třídě se žáci nejprve rozdělili do skupin a v tomto složení pracovali celý den. Všechny třídy měly stejný program, ale každá v jiném pořadí. Naše třída s p. uč. Šramem dělala různé pokusy např. měření ph kapalin. V druhé části jsme se šli dívat na dokument o koloběhu vody. Potom jsme dostali pracovní listy na toto téma a ve skupinách jsme je měli vyplnit. Pak jsme měřili tvrdost vody a mluvili jsme o spojených nádobách a tlaku vody. Na konec jsme dostali druhou polovinu pracovních listů, které opět každá skupina musela vyplnit.
(Natálie Zajacová)
Fotografie
« Zprávy a novinky