Margareth Otabil

Další z dětských pacientů byl operován se vředy Buruli (15. červenec 2009)

Margareth Otabil ze vsi Kojo Ashong v Ghaně, kterou podporují žáci ze Základní školy Verneřice v rámci projektu Sponzorství, byla úspěšně operována se vředy Buruli v hlavním městě. Naši koordinátoři ji v Akkře pravidelně navštěvují, zajišťují převazy, potřebné léky a stravu.

Co jsou vředy Buruli?

Jde o infekci, která se „zažírá“ do kožní tkáně a kostních dření. Její pokročilé formy mají za následek těžká tělesná postižení. Více než polovina nemocných jsou děti ve věku do 15 let.

Infekci způsobuje mycobacterium ulcerans ze stejné skupiny bakterií, které způsobují tuberkulózu a lepru. Přestože se více než 30 let řada odborníků Světové zdravotnické organizace věnuje boji s touto nemocí, počet hlášených nových případů od roku 2003-2005 se právě v Ghaně téměř zdvojnásobil. (zdroj: zpráva WHO z roku 2005).

Tato infekce se vyskytuje ve zvýšené míře u dětí ve vesnických osadách okrsku Obom, zejména pak Kojo Ashong. Většina místních si nemůže dovolit podnikat cesty na okresní kliniku vzdálenou 20km, ani hradit náklady spojené s léčbou, která u těžších případů vyžaduje několika měsíční hospitalizaci na plastické chirurgii v hlavním městě.

Důsledkem toho je, že nemocní zůstávají bez léčby dlouhodobě doma ve špatných hygienických podmínkách a infekce se dále rozšiřuje a zhoršuje. Vředy se stávají stigmatem a o mnoha pacientech se ani neví, protože nevycházejí z domova.

V roce 2004 se nám díky pomoci několika drobných českých dárců podařilo zajistit hospitalizaci a operaci v hlavním městě chlapci Komla ze vsi Ametevi. Lůžko na plastické chirurgii v hlavním městě jsme dokázali získat ale až po 3 měsících, kdy u něj byla infekce zjištěna. Prodělal celkem 2 operace a vzhledem ke komplikacím byl hospitalizován 4 měsíce. Následkem infekce bohužel došlo k trvalému postižení loketního kloubu.

U Margareth se podařilo vředy Buruli odoperovat dříve, a proto věříme, že její ruka nebude trvale poškozena.

Převzato z http://www.humanitasafrika.cz


« Zprávy a novinky