Kulturní program pro 1. stupeň

V pondělí 3. 12. 2007 naši školu poctila návštěvou skupina hudebníků, měla připraveny dva programy, ten pro 1. stupeň začínal v 11:15 a měl za úkol poučit žáky o kázni a morálce.  Nejprve se formou písničky přivítali s obecenstvem, poté se představili. Tomáš a Honza (hudebníci) pojali vystoupení zábavně a vesele.
Aby se žáci nenudili, což je zvykem skoro na každém představení, zapojili do svých výkladů také děti. Ty nejprve tleskaly do rytmu, pak zas zkoušely, jaké to je žít bez rukou a nakonec si všichni společně zazpívali písničku „Huju Há Huju,“ což  v překladu znamená „Pěkně děkuju“.
Protože jsem se jako divák účastnil i programu pro druhý stupeň, ten měl název Na rovinu, mohu porovnávat. Musím přiznat, že žáci prvního stupně měli vystoupení poněkud zábavnější, ale my jsme ho měli zajímavější!
(Ondřej Čerňák)

Zprávy a novinky