Dopis od Margateth

V minulém čísle jsme vám slíbili, že otiskneme dopis od naší adoptované dívky. Slib plníme. Zdatnější mohou luštit přímo v originále. Je dobře čitelný. Pro ty mladší nebo ty, kteří se necítí silní v kramflecích, nabízíme český překlad.
 
Milí dárci,
píšu tento dopis, abych poděkovala za dar, který jste mi dali. Modlím se k všemohoucímu Bohu, aby vám požehnal a vy jste mohli dále podporovat moje vzdělání. Bůh žehnej vám i vašim rodinám.
S pozdravem vaše Margareth


 
Pokud budete chtít i letos přispět na Margarethino vzdělání můžete jakoukoli částkou u svých třídních učitelů nebo přímo u paní učitelky Dítětové.


Zprávy a novinky