Dětský den

Dětský den pořádal druhý stupeň pro žáky toho prvního. Přišli jsme na střelnici a nejprve jsme snědli buchtu, kterou nám upekla p. uč. Nová, teprve pak jsme si rozdělili atrakce. Na žáčky čekalo střílení ze vzduchovky, chůze s míčkem na lžíci, házení kroužků, přetahování lanem a mnoho dalších. Za splnění každé atrakce dostávaly děti peníze, za ně si pak mohly v krámku nakoupit sladkosti a hračky.Děti si také mohly opéci buřta, kterého si přinesly s sebou. Počasí se vydařilo, celý den bylo nádherně. Ve čtvrt na dvanáct jsme začali s úklidem. Ten, kdo sbíral odpadky, si mohl vzít meloun. Dětem se akce moc líbila a těší se na příští rok.
( P. Benda )

« Zprávy a novinky