Beseda se senátorem

V pondělí 5. května nás byl na naší škole navštívit senátor za děčínský okres pan Josef Zoser. Přijel s malým zpožděním něco po deváté hodině. Vyprávěl nám o svém běžném pracovním dni i o svých zálibách. Přivezl nám fotografie, které nafotil v Praze. Také nás pozval do senátu, abychom si ho i s okolními zahradami prohlédli. Nakonec jsme mu mohli položit několik otázek. Na něž nám ochotně odpovídal. Byla jen škoda, že jsme se nemohli dotazovat déle, protože pan senátor spěchal na další jednání.
(L. Zíková)

Zprávy a novinky