Projekt Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří (2. část)

Úvod

O čem bychom zde chtěli psát? Stručně o historii Verneřic. O tom, jak pracujeme na projektu (co jsme již udělali, jaký je náš další plán). Dále zde uvedeme jednotlivá témata, která budeme zpracovávat, a jména žáků, kteří se daným tématem zabývají. Nezapomeneme poděkovat lidem, kteří nám při práci pomáhali, a uvedeme historické prameny, ze kterých jsme čerpali.

Práce na projektu

1. Seznámení s projektem

V měsících březnu a dubnu jsme byli seznámeni s projektem. Jednotliví žáci ze 7. - 9. třídy se dobrovolně přihlásili do práce na projektu, promysleli si, na jaké části popř. celku by se chtěli podílet. Prohlédli jsme si na internetu obdobný projekt - Krajina za školou, seznámili jsme se s postupem práce. Pokusili jsme se doma a u příbuzných vyhledat zajímavé historické materiály.

2. Shromažďování historických materiálů

Prvním krokem je shromážďování historického materiálu, historických fotografií a jejich skenování. Proto jsme v květnu navštívili Městský úřad ve Verneřicích. Paní starostka Pavla Hnízdová nám vyšla vstříc, zapůjčila nám alba fotografií, na kterých se nacházejí snímky Verneřic zejména z druhé poloviny 20. století. A započalo skenování, u kterého se nás vystřídalo mnoho, neboť jsme skenovali přibližně 50 fotografií. Jednu fotografii přibližně 5 - 6 minut.
V pondělí 21. 5. 2007 se konala návštěva Státního okresního archivu Děčín. Seznámili jsme se s badatelským řádem a získali jsme zajímavé fotografie Verneřicka. Některé již byly zpracované v digitální podobě (u nich nebyla možnost ovlivnit velikost rozlišení), několik fotografií bylo nově naskenováno.
Soutěž, která spočívala v tom, že žáci pátrali po historických fotografiích, byla ukončena. Sešlo se několik zajímavých historických materiálů (publikace, kopie kroniky, nemnoho fotografií). Zúčastnění byli odměnění čokoládou.
Beseda se sběratelem. Ve středu 6. června přišel na pozvání do naší školy pan Jiří Kudrnáč, místní sběratel fotografií (nejen historických). Během hodinové besedy jsme si prohlédli na multimediální tabuli mnoho zajímavých fotografií a slyšeli jsme poutavý komentář. Pan Kudrnáč nám rovněž poskytl pro naše záměry několik fotografií v digitální podobě.

3. Grafická úprava historických fotografií

Naskenované historické fotografie z Městského úřadu ve Verneřicích bylo nutno upravit - některé otočit a oříznout. Vzhledem k velikosti souborů (skenovali jsme s rozlišením 1200 DPI) si tyto operace i na relativně výkonném PC vyžádaly hodně času.

4. Výtvarná soutěž

Pro zpestření projektu byla na naší škole vyhlášena výtvarná soutěž. Námětem jsou budovy a krajina ve Verneřicích a jejich okolí. Technika je libovolná, formát minimálně A4. Nejlepší práce budou odměněny.

5. Soutěž na zámku v Ploskovicích

V pondělí 25. června se pětičlenný tým žáků vypravil na zámek do Ploskovic, aby změřil své síly v regionálních znalostech s týmy z dalších škol. Při prohlídce zámku, která byla doprovázena výkladem průvodkyně, absolvoval několik kol otázek a úkolů, které byly zaměřeny i na týmovou spolupráci. O výsledném umístění můžeme eufemisticky říci, že nebylo medailové. Důležité ovšem je, že se naše škola zúčastnila tohoto zajímavého doprovodného programu.

Na těchto krocích jsme spolupracovali všichni společně. Fotografie toho, jak pracujeme na projektu si můžete prohlédnout na tomto webu v sekci fotogalerie. Stránky věnované celému projektu naleznete na www.ztracenyraj.net

6. Témata

Na základě získaných historických fotografií jsme si vymezili několik témat, které by bylo vhodné dále zpracovat. V nejbližší době žáci sami vyberou, co je zajímá nejvíce.

Další kroky:

Poděkování:

Mgr. Jiří Benda, školní koordinátor projektu